Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów tegorocznej edycji konferencji „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”. Organizatorami konferencji i warsztatów nadzoru inwestycyjnego byli: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Poznaniu, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB – PZITB w Poznaniu. W tym roku  szczególny nacisk zostanie został położony na  zagadnienia dotyczące eksploatacji, modernizacji i rewitalizacji obiektów kubatury naziemnej. W ramach konferencji przedstawiciel „SIPUR” wygłosił prezentację pt. „Dlaczego warto stosować izolacje z poliuretanu ?”

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia