Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Opis systemów natryskowych pianki poliuretanowej

 

Natryskowe pianki poliuretanowe to dwu-komponentowe systemy poliuretanowe (poliol i izocyjanian), formułowane w celu uzyskania pianek o strukturach:

 

 • zamkniętych komórek – sztywne pianki stanowiące izolacje termiczne
 • otwartych komórek – półsztywne pianki stanowiące izolacje akustyczne i termiczne

 

do aplikacji metodą „in-situ” (na miejscu budowy).

 

Komponenty pianek zamkniętokomórkowych zawierają autoryzowane ekologiczne środki spieniające (HFCs), które nie niszczą warstwy ozonowej Ziemi, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości izolacji termicznej na poziomie prawie dwukrotnie przewyższającym tradycyjne materiały izolacyjne.

 

Komponenty pianek otwartokomórkowych cechują się bardzo niską wagą posiadając doskonałe warunki tłumienia dźwięków uderzeniowych oraz fal akustycznych w zakresie częstotliwości słyszalnych. Izolacyjność termiczna jest na poziomie tradycyjnych materiałów izolacyjnych.

 

Systemy natryskowych pianek poliuretanowych powinny posiadać aktualne Atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz ważne Deklaracje Właściwości Użytkowych wydanych przez producentów systemów na podstawie badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną.

 

Opis komponentów

 

 • Komponent POLY: mieszanina polioli uzupełniona dodatkami (środki spieniające, uniepalniacze, katalizatory, stabilizatory oraz środki powierzchniowo czynne.
 • Komponent ISO: pMDI (diizocyjanian difenylometanu).

 

Typowe gęstości pianek zamkniętokomórkowych i ich zastosowanie

 

 

Typowe gęstości pianek otwartokomórkowych i ich zastosowanie

 

 

Przetwórstwo

 

Komponenty natryskowych pianek poliuretanowych są aplikowane poprzez natryskiwanie na izolowaną powierzchnię przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących w stosunku dozowania 1:1 (objętościowo). Wydajność urządzeń dozujących musi być dostosowana do wykonywanych prac. Aplikacje prowadzić można na przegrodach budowlanych, od wewnątrz oraz na zewnątrz pod warunkiem zabezpieczenia pianek przed oddziaływaniem promieni UV, odpowiednimi powłokami ochronnymi.

 

Zalety systemów natryskowych pianek poliuretanowych

 

 • Idealna bezspoinowa izolacja termiczna, akustyczna, wiatrochronna, przewiewochronna oraz wodochronna w przypadku pianek zamkniętokomórkowych.
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami.
 • Skuteczna termo- i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
 • Dobra izolacja akustyczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze otwartych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
 • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

 

Warunki aplikacji

 

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża powierzchnia, na którą będzie aplikowany system natryskowej pianki poliuretanowej musi być wcześniej przygotowana. Powinna być czysta, sucha oraz wolna od kurzu i pyłu.

 

Jakość pianki uzależniona jest od poniższych czynników:

 

 • warunki atmosferyczne: temperatura oraz wilgotność otoczenia,
 • ustawienia maszyny dozującej: właściwa proporcja dozowania, temperatura i ciśnienie składników,
 • typ aplikacji: wertykalny, horyzontalny,
 • grubość jednej warstwy (zgodnie z informacją techniczną producenta).

 

Ogólne zasady

 

Producenci systemów natryskowych pianek poliuretanowych są zobowiązani do zamieszczania w kartach technicznych (SDS) następujących parametrów przetwórczych:

 

 • stosunek dozowania,
 • czasy reakcji (np. czas startu, żelowania i suchego lica),
 • rekomendowana temperatury grzania komponentów POLY i ISO,
 • zalecane warunki atmosferyczne przetwarzania komponentów,
 • okres przydatności komponentów,
 • zasady bezpiecznej pracy – karty charakterystyki (SDS).

 

Grubość jednej warstwy natryskowej jest optymalnie kontrolowana poprzez dobór odpowiedniej dyszy, szybkości aplikacji i powinna mieścić się w przedziale pomiędzy: 10 – 30 mm dla pianek zamkniętokomórkowych. Zalecana grubość warstwy dla systemów otwartokomórkowych powinna wynosić 20 – 200 mm w pojedynczym przejściu.

 

Należy pamiętać, że jakość pianki jest lepsza gdy kolejne warstwy aplikowane są w porównywalnej grubości. Jedna warstwa nigdy nie powinna przekraczać grubości 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepła podczas reakcji spieniania dla pianek zamkniętokomórkowych.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia