Polski Związek Producentów i Przetórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Spotkanie inicjatywy „Efektywna Polska”

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w ostatnim w dotychczasoej formule spotkaniu inicjatywy Efektywna Polska. Tematem przewodnim były domy jednorodzinne i smog. Uczestnicy zapoznali się z prezentacjami nt. wprowadzenia ogólnonarodowego planu modernizacji domów, korzyści które przyniesie rynkowi pracy wprowadzenie szerokiego programu modernizacji domów, źródeł finansowania prac modernizacyjnych, podobnych działań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz znaczenia Pakietu Zimowego dla Polskiej energetyki ? Oprócz dyskusji na ww. tematy rozmawiano także o konieczności modyfikacji sposobu funkcjonowania inicjatywy Efektywna Polska.

Program „Dostępność Plus”

Związek „SIPUR” wsparł program „Partnerstwo na rzecz dostępności”, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Prezentacja założeń miał miejsce 14 marca w Warszawie. Celem programu jest zwiększenie szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami.

Konferencja „Nowe cele europejskiego recyklingu”

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w spotkaniu w Domu Europy, którego organizatorem było EURACTIV.pl i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Panelistami w debacie eksperckiej byli: Maria Andrzejewska, Dyrektor, Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Magda Gosk, Dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska; Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Sarah Nelen, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska; Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego; Andrzej Rudka, były Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska. Moderatorem ciekawej dyskusji był Maciej Krzyczkowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Konferencja „Budujemy Hale 2018”

 

Redakcja kwartalnika „Nowoczesne Hale” zorganizowała w Poznaniu ósmą edycję konferencji „Budujemy Hale”. Jednym z patronów tego wydarzenia był Związek „SIPUR”. Tegoroczna konferencja była poświęcona przede wszystkim innowacyjnym rozwiązaniom dedykowanym obiektom wielkopowierzchniowym, przegrodom zewnętrznym będącym elementami ochrony akustycznej w obiektach wielkopowierzchniowych, zastosowaniu metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w projektowaniu złożonych obiektów produkcyjnych, magazynowych i widowiskowo-sportowych oraz dachom zielonym. W spotkaniu uczestniczyło ponad stu specjalistów z branży, projektantów, wykonawców, reprezentantów środowiska naukowego.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia