Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

12. Dni Oszczędzania Energii

 

Związek „SIPUR” jest jednym z patronów honorowych konferencji „12. Dni Oszczędzania Energii”. Tematem tegorocznego spotkania we Wrocławiu, którego organizatorami są Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest „Głęboka termomodernizacja – wybrane zagadnienia z zakresu: energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”. Konferencja skierowana jest do uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych, inwestorów oraz zarządców nieruchomości.

Główne tematy konferencji:

  • termomodernizacja budynków– możliwości i ograniczenia,
  • termomodernizacja budynków i czystość powietrza,
  • projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych technologii,
  • konieczność wzmacniania elewacji oraz technologie mocowań,
  • jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących budynkach,
  • ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła i systemy ogrzewania płaszczyznowego,
  • charakterystyka energetyczna budynków na WT 2021.

DZIEŃ BUDOWLANYCH

   

 

Centralne obchody Dnia Budowlanych 2018 w których uczestniczył przedstawiciel „SIPUR” odbywały się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Organizowane przez Związek Zawodowy Budowlani spotkania branży są dobrą okazją do wymiany poglądów na temat kondycji i przyszłości budownictwa w Polsce. Stwarzają możliwość pogłębienia integracji ludzi związanych z budownictwem i szczerej wymiany poglądów.

64. KONFERENCJA NAUKOWA KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK ORAZ KOMITETU NAUKI POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Jednym ze sponsorów kolejnej edycji Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa był związek „SIPUR”. W tym roku spotkanie w Krynicy odbyło się dzięki  współpracy Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej („inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania”) i ogólnej (m.in. budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów, budownictwo hydrotechniczne).

XIII KONFERENCJA „ENERGODOM”

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „ENERGODOM”, której organizatorem była w tym roku Politechnika Krakowska. Zasadniczym tematem tych konferencji organizowanych od roku 1991 są zagadnienia związane z obniżaniem energochłonności polskiego budynków, a także szeroko rozumiana fizyka budowli. Głównym hasłem tegorocznego spotkania były budynki o zerowym i niemal zerowym zużyciu energii, zarówno nowo wznoszone jak i będące wynikiem radykalnej i kompletnej termomodernizacji budynków istniejących. Budynki niskoenergetyczne są szczególnie wrażliwe na niewielkie nawet błędy projektowe i wykonawcze. Dlatego w Polsce istnieje szczególnie duża potrzeba wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz propagowania dobrych praktyk.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia