Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

SPOTKANIE Z NOWĄ Ministrą Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Kloską

Spotkanie branży budowlanej z nową Ministrą Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Klosk i osobami zarządzającymi MKiŚ zostało zorganizowane przy współpracy Banku Światowego, European Climate Foundation oraz Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, którego członkiem jest SIPUR. Uczestnikami, oprócz organizatorów, byli przedstawiciele wiodących związków branżowych i stowarzyszeń. Otwarta i bezpośrednia rozmowa z Panią Ministrą i jej współpracownikami była okazją dla środowiska budowlanego na zaprezentowanie uwag i zaleceń dot. programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KONKURS NA NAJLEPSZA PRACĘ DYPLOMOWĄ NT. POLIURETANU

28 listopada 2023 na Wydziale  Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów mi Techników Budownictwa i Związek „SIPUR ”.  Komisja w składzie:

 • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
 • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
 • dr inż. arch. Roman Pilch – Prof. WSSIP w Łodzi

nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Mateusz Smoczyk, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa „Porównanie rozwiązań z zakresu ograniczenia działania mostków termicznych z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej ich zastosowania”

2 miejsce: Klaudia Trzcińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza stateczności pontonu w zależności od konstrukcji budynku pływającego”

3 miejsce: Łukasz Chrzanowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Inżynierska Praca Dyplomowa „Analiza porównawcza parametrów technicznych poliuretanu”

Wyróżnienie: Julia Kalka, Politechnika Poznańska, Magisterska praca dyplomowa „Technical and economic analysis of power sources for buildings with different thermal standards in the years from 1980 to 2021”

KONFERENCJA TRENDY

Globenergia zorganizowała konferencję „Trendy”, która w tym roku była niejako połączeniem wcześniejszych „Trendów Energetycznych” i „Trendów Budowlanych”.
Podstawową formą komunikacyjną były panele dyskusyjne, które pozwalały na zapoznanie się z różnymi punktami widzenia na omawiane kwestie. Wśród poruszonych tematów były m.in. prognozy dla branży budowlanej i energetycznej, mix energetyczny, efektywne technologie i materiały, termomodernizacja, dyrektywa EPDB i inne przepisy na poziomie europejskim i krajowym. „SIPUR” był jednym z patronów tego ważnego wydarzenia.

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

 

Jak co roku Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Patronat nad XX Jubileuszową edycją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział Katowice. 

W konferencji wzięło uczestniczyło 140 osób reprezentujących uczelnie i instytucje naukowo-badawcze, firm z branży budowlanej, stowarzyszeń, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach i PZITB Oddział w Częstochowie, a także studenci i uczniowie zespołu szkół budowlano-energetycznych. Ośrodki naukowe reprezentowało 35 instytucji z Polski,  Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, RPA, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Tematyka wystąpień obejmowała podstawy budownictwa energooszczędnego, konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne, efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej, odnawialne źródła energii w budownictwie, zaopatrzenie w ciepło, wentylację i klimatyzację, budownictwo hydrotechniczne oraz materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym.

Ogólnopolskie Warsztaty Studentów Architektury OSSA, 28 sierpnia – 1 września 2023, Warszawa

 

Pod koniec lata studenci architektury z całej Polski spotkali się po raz kolejny na ogólnopolskich warsztatach OSSA, które tradycyjnie wspiera „SIPUR”.

Program warsztatów obejmuje zajęcia praktyczne, wykłady oraz dyskusje, które pozwalają na swobodną wymianę poglądów przez przyszłych architektów, ich nauczycieli akademickich i praktyków. Gospodarzem tegorocznych warsztatów była Warszawa, która zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej architekturze.

Plastic Industry Meeting 2023

Zdaniem uczestników XVI edycji Plastics Industry Meeting powinien być zjednoczony, konkurencyjny i cyrkularny. To podstawowe wnioski z wystąpień i z paneli dyskusyjnych espertów, które miały miejsce podczas spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego jak co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, które było poświęcone kondycja polskiej gospodarki. Podsumowaniem ostatniego roku w branży tworzyw sztucznych były tematem wystąpień Tadeusza Nowickiego (Grupa Ergis, prezes PZPTS) oraz Piotra Kwietnia (SABIC, Fundacja PlasticsEurope Polska). W ramach pierwszego panelu o rozwoju branży w świetle globalnych wyzwań dyskutowali: Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP-GRID Warszawa, Katarzyna Barańska – radczyni prawna w zakresie postępowań środowiskowych w Osborne Clarke, Virginia Janssens – dyrektor zarządzająca Plastics Europe oraz Bernard Merkx – dyrektor zarządzający European Plastics Converters. We wprowadzeniu do drugiej debaty Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, przedstawiła badawcze spojrzenie na problematykę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym na aspekt całego cyklu życia oraz związanych z nim emisji. W odniesieniu do tego uczestnicy debaty moderowanej przez Magdalenę Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK dyskutowali o sposobach optymalnego wykorzystania tworzyw w gospodarce obiegu zamkniętego. W debacie uczestniczyli: Katarzyna Grabarska – Menadżerka ds. Opakowań sieci Biedronka, Michał Łukawski – Account Manager w Dow, Mariusz Musiał –  Dyrektor Zarządzający „ALPLA” Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Anna Sapota – wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej – Północ w ramach Grupy TOMRA oraz Paweł Sosnowski – Doradca Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych w Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, Łukasiewicz – ICiMB

Głównym celem Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki  utworzonym przy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i akustyki.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

Spotkanie „Program czyste powietrze”

 

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej oraz Polski Alarm Smogowy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowały spotkanie poświęcone nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzano dyskusję na temat wyzwań i szans jakie tworzy ten program w celu obniżenia domowych rachunków za energię oraz rozwoju branży budowlanej w czasie spowolnienia na rynku budowlanym.

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch prezentacji:

 • Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”: Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski,
 • Stan energetyczny budynków jednorodzinnych i wyzwania modernizacyjne – wyniki badań Instytutu Ekonomii Środowiska: Vice-prezes Instytutu Ekonomii Środowiska Łukasz Pytliński.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził Redaktor naczelny Globenergia, Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej – Grzegorz Burek, w której wzięli udział:

 • Zastępca Prezesa NFOŚiGW, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski
 • Prezes Polskiego Związku Okna i Drzwi – Janusz Komurkiewicz
 • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO) – Łukasz Glapa
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) – Kamil Kiejna
 • Prezes Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR) – Maciej Kubanek
 • Prezes Związku Pracodawców Budownictwa – Jan Styliński

Nowa firma członkowska

 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 29 listopada w Poznaniu,  członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Ultrapur Sp. z o.o., która dostarcza systemy poliuretanowe

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia