Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Czym jest PIR/PUR

 

Poliuretany (PUR, PIR) to polimeryczne materiały chemoutwardzalne. Do celów izolacyjnych spienia się je substancjami o niskiej przewodności cieplnej uzyskując strukturę komórkową, zawierającą ponad 90% komórek zamkniętych. Sztywne pianki poliuretanowe wytwarzane są przez mieszanie, w kontrolowanych warunkach, dwóch składników organicznych. Utworzenie prawidłowej silnie usieciowanej struktury jest kluczowe dla osiągnięcia właściwych parametrów piany, drobnych zamkniętych komórek zawierających czynnik spieniający o niskiej przewodności cieplnej i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Reakcja między składnikami powoduje wydzielanie ciepła, które z kolei powoduje odparowanie czynnika spieniającego w mieszaninie i wzrost piany, która wielokrotnie zwiększa swoja objętość. Wytwarzana piana wypełnia przestrzenie które chcemy izolować tworząc jednocześnie barierę termiczną i wzmocnienie mechaniczne całej struktury.

 

Własności fizyczne i techniczne pianek PIR/PUR

 

  • doskonała izolacyjność przy gęstości 40kg/m3 tylko 4% objętości stanowi ciało stałe, 96% gaz decydujący o parametrach izolacyjnych, współczynnik przewodzenia ciepła może wynosić poniżej 0,020 W/mK
  • niska gęstość, niski ciężar materiału zmniejsza koszty transportu i ułatwia montaż
  • duża wytrzymałość mechaniczna, wysokie wartości parametrów mechanicznych sztywnej pianki PUR/PIR takich jak ściskanie, ścinanie czy rozrywanie mogą być dodatkowo powiększone przez połączenie z takimi materiałami osłonowymi jak blacha czy płyta cementowa
  • kompatybilność z większością materiałów spotykanych w budownictwie
  • możliwość przetwarzania w procesie ciągłym a także in-situ natrysk czy wtrysk
  • bardzo duża adhezja zapewnia silne połączenie z większością materiałów budowlanych
  • niska chłonność wody i przenikalność pary wodnej, którą można jeszcze zmniejszyć przez zastosowanie barier paroszczelnych
  • odporność na grzyby, pleśnie i gryzonie
  • odporność chemiczna na rozcieńczone ciecze alkaliczne i kwaśne i większość rozpuszczalników organicznych
  • odporność ogniowa – nowoczesne poliuretany w odróżnieniu od ich poprzedników znanych w Polsce z przed wielu lat mają podwyższoną odpornośą ogniową a w pewnych przypadkach nawet uzyskują parametry niepalności.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia