Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Problem odpadów.

 

Produkcja energii implikuje problemy związane z produkcją odpadów, które degradują środowisko naturalne czy powodują zaburzenie ekosystemu. Produkcja energii w sposób tradycyjny, nowoczesne technologie czy utylizacja surowców wtórnych implikuje problemy z odpadami i emisją gazów do atmosfery. Z kolei pozornie ekologicznie czyste rozwiązania mogą zaburzać ekosystem. I w tym przypadku zaznacza się ważna rola efektywnej, trwałej w czasie izolacji jako prostego i taniego sposobu na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

 

Pianka poliuretanowa (PUR/PIR) – najbardziej efektywna izolacja.

 

Oprócz bardzo dobrej izolacyjności cieplnej wyroby z poliuretanu mają szereg innych zalet:

 

  • Odporność chemiczna na większość rozpuszczalników organicznych,
  • Bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów,
  • Duża wytrzymałość mechaniczna,
  • Znikoma chłonność wody (poniżej 3 %)
  • Obojętna dla człowieka,
  • Na piance poliuretanowej nie rozwijają się bakterie, grzyby,
  • Nie zanika w czasie,
  • Nieszkodliwa dla otoczenia,
  • Ciężar niska masa płyt poliuretanowych nie wymaga zwiększenia wytrzymałości konstrukcji nośnej,

 

Oprócz dobrych własności mechanicznych i termicznych, pianka PUR/PIR ma bardzo korzystny bilans energetyczny między ilością energii zużytej do jej wyprodukowania a ilością energii oszczędzonej w czasie jej stosowania.

 

Recykling i odzysk energii z piany poliuretanowej.

 

Zastosowanie sztywnej piany poliuretanowej (PIR/PUR) jak wcześniej wspomniano daje bardzo dobre efekty oszczędności energii. Izolacja termiczna wykonana z piany poliuretanowej jest bardzo stabilna i trwała w czasie wytrzymuje zwykle tyle ile sam budynek. Po rozebraniu budynku lub jego części, zdemontowaniu poszczególnych elementów itp. zwykle może być wykorzystana ponownie w identycznym lub podobnym zastosowaniu. Z ekologicznego punktu widzenia poliuretan nie jest medium które może zagrozić zanieczyszczeniu środowiska. Na korzyść poliuretanu przemawiają następujące jego cechy; odzyskana piana może być zastosowana ponownie jako izolacja, zmielona może być zawrócona do procesu produkcji nowych wyrobów, poddana recyklingowi chemicznemu do poziomu komponentów służących do ponownej produkcji poliuretanu itp. Jest także możliwe spalenie piany które pozwala odzyskać część energii którą wykorzystano do produkcji. 

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia