Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

PU EUROPE O POLIURETANIE

 

Obciążenia powtarzalne na dachach płaskich – wymagania stawiane warstwie izolacji (Informator nr 3 PU Europe)

 

Dach płaski jest często wystawiany na dynamiczne obciążenia mechaniczne np. w postaci ruchu pieszych lub małych pojazdów poruszających się po dachu podczas jego budowy, konserwacji lub czynności związanych z bieżącym utrzymaniem. Coraz częstsze montowanie systemów solarnych na dachach płaskich prowadzi do zwiększonego ruchu pieszych, podczas gdy obciążenie wiatrem działające na zainstalowane elementy solarne może tworzyć dodatkowe obciążenia mechaniczne. W konsekwencji, coraz więcej uwagi poświęca się przypadkom większych odkształceń występujących na dachach płaskich z powodu uszkodzonej izolacji. Jest to spowodowane głównie kosztami napraw uszkodzonych warstw izolacji cieplnej i hydroizolacji oraz związanymi z tym kwestiami odpowiedzialności. Obciążenia powtarzalne mogą być przyczyną zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie oraz większej deformacji warstwy izolacyjnej. Deklarowanie wytrzymałości na ściskanie samego produktu izolacyjnego w niektórych przypadkach może więc być niewystarczające. Jest coraz więcej dowodów potwierdzających, że potrzebna jest nowa Europejska metoda badawcza dla cyklicznych obciążeń ściskających produktów izolacyjnych.

 

Broszura dostępna dla członków SIPUR przedstawia taką właśnie metodę oraz określa uproszczone badanie obciążeń powtarzalnych w celu znakowania CE. Zarówno wyniki doświadczalne jak i badawcze wskazują, że deklarowana wytrzymałość na ściskanie/naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu w celu znakowania CE produktów izolacyjnych powinny pozwolić na bezpieczne projektowanie dachów płaskich narażonych na obciążenia powtarzalne.

 

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu zaktualizowane i uzupełnione materiały Dzisiejsze rozwiązanie dla potrzeb jutra opracowane pod egidą PU-Europe, międzynarodowej organizacji zrzeszającej narodowe organizacje integrujące producentów i przetwórców izolacji poliuretanowych a także producentów i przetwórców izolacji poliuretanowych, której SIPUR jest członkiem.

 

– Korzyści z izolacji poliuretanowej

– Zastosowania izolacji poliuretanowej

oraz broszurę

– Rozwój zrównoważony

 

FAKTY O POLIURETANIE

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami PU Europe o poliuretanie

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) (Informator nr 17)

Trwałość wyrobów izolacyjnych z poliuretanu (Informator nr 16)

Środowiskowa i ekonomiczna analiza cyklu życia izolacji poliuretanowej w budynkach o małym zapotrzebowaniu na energię (Informator nr 15)

 

BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE

Przedstawiamy broszurę „PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię” przedstawiającą trendy w budownictwie energooszczędnym w Europie oraz przykłady zastosowań izolacji poliuretanowych.

 

NATRYK POLIURETANU – OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawców natrysku pianki poliuretanowej serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gospodarki produktami dla natryskowej pianki poliuretanowej opracowaną przez ekspertów PU Europe.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia