Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Oszczędność energii a ochrona środowiska.

 

Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a zużyciem energii. Spalane surowce energetyczne dostarczają energii do ogrzewania, chłodzenia budynków, do przechowywania żywności, do transportu i procesów przemysłowych ale powodują też szybki wzrost emisji gazów cieplarnianych, wśród których CO2 stanowi ponad 80%, i wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. Państwa UE zobowiązały się w Protokole z Kyoto do znacznej redukcji emisji tych gazów. Ważną rolę może w tych ambitnych planach odegrać zastosowanie coraz lepszych izolacji termicznych. Jak szacują specjaliści w Europie budownictwo zużywa ok. 40 % całej produkowanej energii. Zastosowanie izolacji spowoduje zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery czy zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów do utylizacji. Każda gałąź przemysłu zużywa energię do wytwarzania dóbr i usług, dlatego też tańsza energia i zmniejszenie wykorzystania energii powoduje obniżenie cen dóbr konsumpcyjnych i z drugiej strony możliwe jest zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia