Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

65. KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów kolejnej edycji konferencji naukowej zorganizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej  i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Konferencja była wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie z czołowymi przedstawicielami świata praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw, działającymi wspólnie na rzecz rozwoju sektora budownictwa. W trakcie konferencji zostały omówione najważniejsze tematy związane z wyzwaniami w projektowaniu, wznoszeniu oraz eksploatacji obiektów
budowlanych. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 65. edycji konferencji była cyfryzacja w budownictwie i architekturze.  Tematyka części ogólnej konferencji obejmował zagadnienia związane z budownictwem ogólnym, fizyką budowli, geotechniką, inżynierią komunikacyjną, materiałów i przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych i metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów oraz budownictwa hydrotechnicznego.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia