Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Spotkanie inicjatywy „Efektywna Polska”

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w ostatnim w dotychczasoej formule spotkaniu inicjatywy Efektywna Polska. Tematem przewodnim były domy jednorodzinne i smog. Uczestnicy zapoznali się z prezentacjami nt. wprowadzenia ogólnonarodowego planu modernizacji domów, korzyści które przyniesie rynkowi pracy wprowadzenie szerokiego programu modernizacji domów, źródeł finansowania prac modernizacyjnych, podobnych działań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz znaczenia Pakietu Zimowego dla Polskiej energetyki ? Oprócz dyskusji na ww. tematy rozmawiano także o konieczności modyfikacji sposobu funkcjonowania inicjatywy Efektywna Polska.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia