przetwórcy PUR, przetwórcy PIR, izolacje poliuretanowe PUR, izolacje poliuretanowe PIR, izolacje poliuretanowe, rynek termoizolacji budowlanych, izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje poliuretanowe dla budownictwa, technologie energooszczędne, poliuretan, piana poliuretanowa, pianka poliuretanowa, nowoczesne rozwiązania budowlane, produkcja poliuretanów, izolacja termiczna, bezpieczne stosowanie poliuretanów, ekologiczne poliuretany, oszczędzanie energii,odporność ogniowa, efektywność energetyczna poliuretanow, rozwiązania izolacyjne, izolacja, zwiazek sipur, związek sipur, Sipur, stowarzyszenie Sipur, Bayer, EcoTherm Polska,  Huntsman, Bachl, Kingspan Insulation, Polychem Systems, Prodex-System, Recticel Izolacje i Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, materiały izolacyjne, techniki izolacyjne, ocieplanie, termomodernizacja, chemia budowlana, izolacja termiczna, komponenty do produkcji poliuretanów, rozwiązania technologiczne do przetwórstwa PU, poliuretan, poliuretanowa, pianka poliuretanowa, sztywne pianki poliuretanowe, elastomery poliuretanowe, systemy natryskowe, systemy natryskowe do uszczelniania, pianka elastyczna, pianka wygłuszająca, izolacje akustyczne, półsztywna pianka, płyty termoizolacyjne, plyty do izolacji dachow, płyty do izolacji dachów, termoizolacja piwnic, termoizolacja podłóg, termoizolacja ścian zewnętrznych, skuteczność izolacji, niepalny materiał izolacyjny, hydroizolacja dachu, pianki, poliuretany, elastyczna, izolacyjna, otuliny, tłoki, poliuretany, izolacja, otulina, płyty warstwowe, uszczelnianie, preizolacja, izolacje, ocieplanie, termoizolacja, termomodernizacja, elewacja, ściana, mur, fundament, wygłuszanie, posadzka przemysłowa, pur, izolacja, hydroizolacje, termoizolacja, remont dachu, renowacja dachu, uszczelnienie taras, docieplenie, termomodernizacja, pokrycia dachowe, elastomer, elastomery, systemy poliuretanowe, skuteczna termoizolacja, izolacja rurociągów i zbiorników, produkcja rur preizolowanych, izolacja drzwi, izolacja węzłów ciepłowniczych, ocieplanie magazynów, izolacja chłodni, natrysk pianek poliuretanowych, izolacja sufitów, izolacja zbiorników przemysłowych,
Login:
Hasło:
Jesteśmy organizacją skupiającą firmy z branży izolacji poliuretanowych – nowoczesnej technologii, która w ostatnich latach stale zwiększa udział w rynku termoizolacji budowlanych. Włączyliśmy się w kampanie promujące technologie energooszczędne oraz rozpoczęliśmy aktywną współpracę z organami państwowymi, związkami i stowarzyszeniami branżowymi.

DOBRE PRAKTYKI
Dobra praktyka Związku to dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej, przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w Statucie Związku.

Członkiem Związku może stać się firma, która:
  1. funkcjonuje na rynku min. 3 lata (w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się rozpatrzenie możliwości przyjęcia do Związku firmy, funkcjonującej na rynku co najmniej 1 rok);
  2. posiada 2 firmy rekomendujące, będące członkami Związku;
  3. gwarantuje jakość dostarczanych produktów zgodną z podstawowymi standardami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym z podstawowymi standardami wynikającymi z wiedzy technicznej, prawa budowlanego, normami oraz warunkami dopuszczenia do obrotu na obszarze Polski;
  4. przestrzega Kodeksu Pracy;
  5. przestrzega przepisów i wymogów BHP;
  6. działa zgodnie z literą prawa;
  7. przestrzega zasad etyki handlowej i jest postrzegana przez kontrahentów w kategoriach rzetelności i wiarygodności. Jest uczciwa i transparentna wobec swoich odbiorców. W szczególności dba o stosowanie uczciwych praktyk w zakresie marketingu produktów i usług, uczciwe warunki umów oraz obiektywną i rzetelną informację. Ważna jest dla niej edukacja rynku, zaangażowanie w kwestię ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odbiorców, jakość obsługi i wsparcia oraz rozpatrywania reklamacji.
  8. jest ukierunkowana na dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, będącego wynikiem działalności organizacji.
  9. realizuje dobre praktyki służące przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, promowaniu uczciwej współpracy oraz poszanowaniu praw własności. Ponadto aktywnie promuje zasady odpowiedzialności społecznej w swojej strefie wpływów (partnerów, dostawców, otoczenia).