Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

       

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów tegorocznej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Ze względu pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie wideokonferencji, co umożliwiło uczestnikom zaprezentowanie swoich referatów a także komunikację z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Do zobaczenia (mamy nadzieję w realu ) za rok !

 

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia