Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

X Sympozjum „Budownictwo ogólne”

 

Po raz kolejny Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie naukowców, projektantów i wykonawców budowlanych w Fojutowie. „SIPUR” był jednym ze sponsorów tegorocznego sympozjum. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego, fizyki budowli, materiałów budowlanych i geodezji w budownictwie. Zadaniem sympozjum jest przegląd i ocena metod badań oraz nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki a praktykami projektowania i wykonawstwa.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia