Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

„Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych”

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji poświęconej wpływowi COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych, której organizatorem była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jadwiga Emilewicz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Robert Nowicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Jarosław Gowin – Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Profesor Jerzy Lis – Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencję otworzył Paweł Pichniarczyk – Dyrektor Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W pierwszej części spotkania przedstawiciele władz zaprezentowali podjęte i planowane działania mające na zminimalizowanie negatywnych skutków COVID-19. W trakcie konferencji została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz i Akademią Górniczo-Hutniczą. Na zakończenie tego bardzo ciekawego spotkania producenci materiałów budowlanych przedstawili swoje postulaty i potrzeby związane z aktualną sytuacją i prognozami na przyszłość dla budownictwa.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia