Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Plastic Industry Meeting 2023

Zdaniem uczestników XVI edycji Plastics Industry Meeting powinien być zjednoczony, konkurencyjny i cyrkularny. To podstawowe wnioski z wystąpień i z paneli dyskusyjnych espertów, które miały miejsce podczas spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego jak co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, które było poświęcone kondycja polskiej gospodarki. Podsumowaniem ostatniego roku w branży tworzyw sztucznych były tematem wystąpień Tadeusza Nowickiego (Grupa Ergis, prezes PZPTS) oraz Piotra Kwietnia (SABIC, Fundacja PlasticsEurope Polska). W ramach pierwszego panelu o rozwoju branży w świetle globalnych wyzwań dyskutowali: Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP-GRID Warszawa, Katarzyna Barańska – radczyni prawna w zakresie postępowań środowiskowych w Osborne Clarke, Virginia Janssens – dyrektor zarządzająca Plastics Europe oraz Bernard Merkx – dyrektor zarządzający European Plastics Converters. We wprowadzeniu do drugiej debaty Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, przedstawiła badawcze spojrzenie na problematykę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym na aspekt całego cyklu życia oraz związanych z nim emisji. W odniesieniu do tego uczestnicy debaty moderowanej przez Magdalenę Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK dyskutowali o sposobach optymalnego wykorzystania tworzyw w gospodarce obiegu zamkniętego. W debacie uczestniczyli: Katarzyna Grabarska – Menadżerka ds. Opakowań sieci Biedronka, Michał Łukawski – Account Manager w Dow, Mariusz Musiał –  Dyrektor Zarządzający „ALPLA” Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Anna Sapota – wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej – Północ w ramach Grupy TOMRA oraz Paweł Sosnowski – Doradca Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych w Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia