Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

KONKURS NA NAJLEPSZA PRACĘ DYPLOMOWĄ NT. POLIURETANU

28 listopada 2023 na Wydziale  Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów mi Techników Budownictwa i Związek „SIPUR ”.  Komisja w składzie:

  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • dr inż. arch. Roman Pilch – Prof. WSSIP w Łodzi

nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Mateusz Smoczyk, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa „Porównanie rozwiązań z zakresu ograniczenia działania mostków termicznych z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej ich zastosowania”

2 miejsce: Klaudia Trzcińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza stateczności pontonu w zależności od konstrukcji budynku pływającego”

3 miejsce: Łukasz Chrzanowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Inżynierska Praca Dyplomowa „Analiza porównawcza parametrów technicznych poliuretanu”

Wyróżnienie: Julia Kalka, Politechnika Poznańska, Magisterska praca dyplomowa „Technical and economic analysis of power sources for buildings with different thermal standards in the years from 1980 to 2021”

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia