Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

 

Jak co roku Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Patronat nad XX Jubileuszową edycją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział Katowice. 

W konferencji wzięło uczestniczyło 140 osób reprezentujących uczelnie i instytucje naukowo-badawcze, firm z branży budowlanej, stowarzyszeń, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach i PZITB Oddział w Częstochowie, a także studenci i uczniowie zespołu szkół budowlano-energetycznych. Ośrodki naukowe reprezentowało 35 instytucji z Polski,  Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, RPA, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Tematyka wystąpień obejmowała podstawy budownictwa energooszczędnego, konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne, efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej, odnawialne źródła energii w budownictwie, zaopatrzenie w ciepło, wentylację i klimatyzację, budownictwo hydrotechniczne oraz materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia