Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Konferencja „Nowe cele europejskiego recyklingu”

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w spotkaniu w Domu Europy, którego organizatorem było EURACTIV.pl i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Panelistami w debacie eksperckiej byli: Maria Andrzejewska, Dyrektor, Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Magda Gosk, Dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska; Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Sarah Nelen, Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska; Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego; Andrzej Rudka, były Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska. Moderatorem ciekawej dyskusji był Maciej Krzyczkowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia