Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne „OSSA”

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych. „OSSA”czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury to oddolna inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, organizowana przez studentów i dla studentów. Już̇ od dwóch dekad warsztaty wpływają̨ na kształtowanie nowych pokoleń architektów. Ich forma ewoluowała z nieformalnych spotkań do tygodniowych warsztatów architektoniczno–urbanistycznych, jednak pierwotne założenia i duch spotkań pozostały niezmienione. Od zawsze istotą „OSSY” była debata, rozumiana jako nieskrępowana możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia