Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

IV Kongres Trendy Energetyczne

 

Organizatorem kolejnej edycji Kongresu Trendy Energetyczne była tradycyjnie redakcja GLOBEnergia, a Związek „SIPUR” był jednym z patronów spotkania. Ważnym punktem tegorocznej imprezy była debata Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce. Podczas dyskusji podkreślono, iż powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej ścieżki technologicznej oraz zaplanowania i skutecznej realizacji konkretnych działań. Niewątpliwie  wyzwaniem będzie brak wyspecjalizowanych kadr. W Polsce potrzebna jest debata dot. ścieżki wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze standardami net-zero 2050.
Najważniejsze dokumenty dot. powyższych kwestii (Raport IEA „Net Zero by 2050”, Pakiet „Fit for 55” oraz Długofalowa Strategia Renowacja Budynków), zalecają przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji budownictwa. Najbliższa dekada będzie kluczowa w obszarze wdrażania bezemisyjnych technologii

  • Dekarbonizacja budownictwa wymaga współpracy i podążania kilkoma ścieżkami jednocześnie: efektywność energetyczna, rozwój OZE, termomodernizacja, modernizacja w infrastrukturę sieciową
  • Niezbędny jest profesjonalny przegląd warunków technicznych, tematów dot. izolacyjności przegród budynków i głębokiej termomodernizacji
  • Środki finansowe są dostępne – niestety brakuje projektów i wyspecjalizowanych kadr

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia