Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Informacja Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA

 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Polioli ISOPA wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Izocyjanianów Alifatycznych ALIPA przygotowało informację o przyszłych, obowiązkowych szkoleniach dot. postępowania z izocyjanianami. W sieci został opublikowany krótki film z udziałem Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA Jörga Palmersheima. Jest dostępny m.in. na kanałach YouTube, Linkedin i Twitter. Nasz Związek współpracuje z organizacjami europejskimi i krajowymi, które wspierają branżę poliuretanową. W tym gronie jest przede wszystkim PU Europe, a także ISOPA i ALIPA. SIPUR, który wspiera te działania umieścił na swojej stronie przygotowane w Brukseli video. Podstawowym celem tego krótkiego filmu jest poinformowanie jak najszerszej grupy osób wykorzystujących w swojej pracy  izocyjaniany o konieczności odbycia nie później niż do 24 sierpnia 2023 roku specjalistycznych szkoleń. Całej europejskiej branży poliuretanowej zależy, aby jak najwięcej pracowników funkcjonujących na różnych szczeblach łańcucha wartości już teraz dowiedziało o obowiązku wzięcia udziału w tych szkoleniach i było do nich dobrze przygotowanych. W celu otrzymywania dalszych informacji osoby zainteresowane powyższym tematem powinny skorzystać z linku: bit.ly/3uYIMFZ

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia