Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów drugiej edycji konferencji zorganizowanej na pływającym po morzu Bałtyckim promie StenaLine przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Politechniki Gdańskiej. Spotkanie była skierowana w szczególności do studentów pierwszego i drugiego stopnia, a także słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo. Celem konferencji było propagowanie wyników badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, geotechnika oraz technologia i organizacja budownictwa.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia