Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

BUILD4FUTURE

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE zorganizowanego przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Program wydarzenia obejmował analizę aktualnej sytuacji polskiego budownictwa oraz dyskusję nt. wyzwań stojącymi przed cała branżą. W Forum wzięli udział eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat podzielili się swoimi przemyślenia dot. zagrożeń i szans stojącymi przed uczestnikami procesu budowlanego.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia