Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

BUILD4FUTURE

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE zorganizowanego przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Program wydarzenia obejmował analizę aktualnej sytuacji polskiego budownictwa oraz dyskusję nt. wyzwań stojącymi przed cała branżą. W Forum wzięli udział eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat podzielili się swoimi przemyślenia dot. zagrożeń i szans stojącymi przed uczestnikami procesu budowlanego.

Pogotowie Portfolio

   

 

 Związek „SIPUR” był jednym z mecenasów kolejnej edycji „Pogotowie Portfolio”, którą zorganizował Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sekcja Młodych OW SARP , Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK. Webinar prowadziła specjalistka grafiki użytkowej pani Anna Nowokuńska. W trakcie wykładów i konsultacji przekazano młodym i przyszłym architektom szereg praktycznych rad i wskazówek pomocnych m.in. w przygotowaniu profesjonalnej autoprezentacji.

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

       

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów tegorocznej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Ze względu pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie wideokonferencji, co umożliwiło uczestnikom zaprezentowanie swoich referatów a także komunikację z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Do zobaczenia (mamy nadzieję w realu ) za rok !

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu

 

Komisja w składzie:

  • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej
  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP 
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

na posiedzeniu w dniu 16 października 2020 r. oceniła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs i przyznała następujące nagrody:

1 miejsce: Magdalena Jeziorańska Grzegorz Brylewski (Inż. S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2 miejsce: Agata Żylińska (MgrN/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3 miejsce: Piotr Klarzyński (Inż.S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt  modernizacji więźby dachowej budynku 100-letniego z elementami BIM

Wyróżnienie: Bartosz Gralewski (MgrS/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Z powodu pandemii wręczenie nagród w tegorocznej edycji naszego konkursu miało miejsce w sieci, a nie w „realu”. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tradycyjnej formie – już teraz zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych izolacjami z poliuretanu do wzięcia udziału w naszym konkursie !

66 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, która ze względu na pandemię była po raz pierwszy prowadzona w systemie hybrydowym. Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej składało się z dwóch części: problemowej „Wyzwania budownictwa podziemnego” i ogólnej dotyczącej budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów oraz budownictwa hydrotechnicznego. Kolejna 67 edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się w 2022 roku

 

 

WARSZTATY OSSA 2020

  

 

Celem corocznych spotkań studentów architektury, które tradycyjnie wspiera „SIPUR” jest  interdyscyplinarna edukacja uczestników poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk biorących udział dyskusji na temat szeroko pojętej architektury. OSSA to nie tylko warsztaty, wykłady i debaty, ale także spacery i zabawy w gronie studentów z całej Polski. To również okazja do nieskrępowanej rozmowy z ekspertami, architektami oraz artystami o architekturze, miastach i ludziach. Tym razem kontekstem dla OSSY była krakowska Nowa Huta – jedyna w swoim rodzaju przestrzeń, efekt bezprecedensowego architektonicznego, technicznego i kulturowego eksperymentu. W 70 lat od jej powstania rozmawiano o tożsamości i przyszłości tego miejsca oraz o sensie architektonicznych eksperymentów. Przez pryzmat tego zagadnienia oceniono również ideę OSSY oraz przyszłość polskiej edukacji architektonicznej. 

„Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych”

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji poświęconej wpływowi COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych, której organizatorem była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jadwiga Emilewicz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Robert Nowicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Jarosław Gowin – Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Profesor Jerzy Lis – Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencję otworzył Paweł Pichniarczyk – Dyrektor Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W pierwszej części spotkania przedstawiciele władz zaprezentowali podjęte i planowane działania mające na zminimalizowanie negatywnych skutków COVID-19. W trakcie konferencji została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz i Akademią Górniczo-Hutniczą. Na zakończenie tego bardzo ciekawego spotkania producenci materiałów budowlanych przedstawili swoje postulaty i potrzeby związane z aktualną sytuacją i prognozami na przyszłość dla budownictwa.

Debata „Europejski Zielony Ład – Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych ?”

                           

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w debacie eksperckiej zorganizowanej w Domu  Europy w Warszawie przez Euroactiv.pl. W tym ciekawym spotkaniu pod Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  uczestniczyli: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), Jan Staniłko – Ministerstwo Rozwoju (Dyrektor Departamentu Innowacji),  Anna Paluch, Sejm RP (Wiceprzewodnicząca Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), Filip Piotrowski – Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Maria Andrzejewska – Dyrektorka Centrum UNDP/GRID-Warszawa,  Antonello Romano – PlasticsEurope (Senior EU Policy Adviser). 

Nowi członkowie „SIPUR”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 6 lutego 2020 w Poznaniu członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Insulation Group Sp. z o.o., która zajmuje się izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami poliuretanowymi i polimocznikowymi

„SIPUR” NA TARGACH BUDMA 2020

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko „SIPUR” w pawilonie 7 podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020. Cieszymy się z przeprowadzonych rozmów dot. przede wszystkim zastosowania poliuretanu w budownictwie. Zapraszamy na kolejną edycję największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych 2-5 luty 2021 !

Więcej informacji o targach na https://www.budma.pl/pl

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia