Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Plastic Industry Meeting 2023

Zdaniem uczestników XVI edycji Plastics Industry Meeting powinien być zjednoczony, konkurencyjny i cyrkularny. To podstawowe wnioski z wystąpień i z paneli dyskusyjnych espertów, które miały miejsce podczas spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego jak co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, które było poświęcone kondycja polskiej gospodarki. Podsumowaniem ostatniego roku w branży tworzyw sztucznych były tematem wystąpień Tadeusza Nowickiego (Grupa Ergis, prezes PZPTS) oraz Piotra Kwietnia (SABIC, Fundacja PlasticsEurope Polska). W ramach pierwszego panelu o rozwoju branży w świetle globalnych wyzwań dyskutowali: Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP-GRID Warszawa, Katarzyna Barańska – radczyni prawna w zakresie postępowań środowiskowych w Osborne Clarke, Virginia Janssens – dyrektor zarządzająca Plastics Europe oraz Bernard Merkx – dyrektor zarządzający European Plastics Converters. We wprowadzeniu do drugiej debaty Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, przedstawiła badawcze spojrzenie na problematykę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym na aspekt całego cyklu życia oraz związanych z nim emisji. W odniesieniu do tego uczestnicy debaty moderowanej przez Magdalenę Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK dyskutowali o sposobach optymalnego wykorzystania tworzyw w gospodarce obiegu zamkniętego. W debacie uczestniczyli: Katarzyna Grabarska – Menadżerka ds. Opakowań sieci Biedronka, Michał Łukawski – Account Manager w Dow, Mariusz Musiał –  Dyrektor Zarządzający „ALPLA” Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Anna Sapota – wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej – Północ w ramach Grupy TOMRA oraz Paweł Sosnowski – Doradca Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych w Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki, Łukasiewicz – ICiMB

Głównym celem Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki  utworzonym przy Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jest wspieranie rozwoju polskiego przemysłu poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i akustyki.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

Spotkanie „Program czyste powietrze”

 

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej oraz Polski Alarm Smogowy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowały spotkanie poświęcone nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzano dyskusję na temat wyzwań i szans jakie tworzy ten program w celu obniżenia domowych rachunków za energię oraz rozwoju branży budowlanej w czasie spowolnienia na rynku budowlanym.

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch prezentacji:

 • Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”: Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski,
 • Stan energetyczny budynków jednorodzinnych i wyzwania modernizacyjne – wyniki badań Instytutu Ekonomii Środowiska: Vice-prezes Instytutu Ekonomii Środowiska Łukasz Pytliński.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa, którą poprowadził Redaktor naczelny Globenergia, Koordynator Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej – Grzegorz Burek, w której wzięli udział:

 • Zastępca Prezesa NFOŚiGW, pełnomocnik Premiera ds. „Czystego Powietrza” i efektywności energetycznej budynków – Paweł Mirowski
 • Prezes Polskiego Związku Okna i Drzwi – Janusz Komurkiewicz
 • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO) – Łukasz Glapa
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) – Kamil Kiejna
 • Prezes Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR) – Maciej Kubanek
 • Prezes Związku Pracodawców Budownictwa – Jan Styliński

Nowa firma członkowska

 

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 29 listopada w Poznaniu,  członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Ultrapur Sp. z o.o., która dostarcza systemy poliuretanowe

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu

 

23 listopada 2022 na Wydziale  Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostały wręczone nagrody w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” organizowanym co roku przez „SIPUR” oraz Koło nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej i  Koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Komisja w składzie:

 • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB, Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP,
 • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
 • Maciej Kubanek – Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Gabriela Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Inżynierska praca dyplomowa: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w różnych warunkach wilgotnościowych dla wybranych materiałów izolacyjnych.

2 miejsce: Karolina Potaniec i Mateusz Białek, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza zabezpieczeń wybranych przegród budowlanych pod kątem opłacalności w budynkach wielorodzinnych”

3 miejsce: Agnieszka Pawlikowska, Politechnika Częstochowska, Magisterska Praca Dyplomowa „Badania parametrów cieplno-fizycznych budynku z dachową izolacją nakrokwiową”

Wyróżnienie: Zuzanna Łopatka, Politechnika Poznańska, Inżynierska praca dyplomowa „Analiza metody bezinwazyjnej diagnostyki budynku z wykonaniem badań termowizyjnych in situ”

XIX Konferencja Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

 

W dniach 16–18 listopada 2022 odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. „SIPUR” tradycyjnie był jednym ze sponsorów tego ciekawego wydarzenia o wymiarze międzynarodowym

Trendy Budowlane i V Trendy Energetyczne

 

Po raz pierwszy Globenergia zorganizowała wraz z Trendami Energetycznymi także Trendy Budowlane. Prawie 40 prezentacji i paneli dyskusyjnych dotyczyły najważniejszych dla branży budowlanej tematów i wyzwań takich jak: wzrost cen energii, wymogi związane z efektywnością energetyczną i środowiskiem, nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym itp. Związek „SIPUR” był jednym z patronów tego wydarzenia  

Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Poliuretanowe MAT-PUR

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów konferencji branży poliuretanowej zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską i firmę Fampur. Podczas kilkudniowego spotkania wygłoszono szereg ciekawych referatów i przeprowadzono otwartą dyskusję nt. przyszłości i wyzwań stojących przed branżą

67 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB zorganizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie składało się z dwóch części: problemowej „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego” i ogólnej obejmującej  zagadnienia naukowe z budownictwa ogólnego: fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia