Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Zmiany w Zarządzie „SIPUR”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Żerkowicach członkowie „SIPUR” wybrali Leszka Kostrzewskiego z Grupy Termopian na Wiceprezesa Związku. Zastąpił on na tym stanowisku Annę Jarosik.

Konferencja „Budynki wysokie i wysokościowe”

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji dla projektantów i inżynierów budownictwa „Wybrane aspekty z zakresu konstrukcji oraz fasad budynków wysokich i wysokościowych w odniesieniu do bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i certyfikacji LEED/ BREEAM” zorganizowanej przez firmę Archmedia. Program konferencji, którą prowadził profesor Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej obejmował referaty i prezentacje dot. różnych aspektów projektowania, wznoszenia i eksploatowania w Polsce i na świecie budynków wysokich i wysokościowych.

IV Konferencja „Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową”

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Budowli przed Wilgocią i Wodą Naporową” zorganizowanej przez Instytut Budownictwa Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tegoroczne spotkanie było poświęcone głównie docieplaniu budynków od wewnątrz oraz ochronnie budowli podziemnych przed wodą naporową.

Plastic Industry Meeting

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w corocznym spotkaniu branży tworzyw sztucznych, które tradycyjnie odbyło się w Kielcach w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy ”PLASTPOL”. Organizatorem całego spotkania oraz panelu dyskusyjnego był Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Fundacja PlasticsEurope Polska. Głównym tematem tegorocznej debaty były wyzwania stojące przed polskim i europejskim przemysłem tworzyw sztucznych.

XXXII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „Cottonina”

Jak co roku Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów spotkania miłośników fizyki budowli, które w ośrodku „Cottonina” zorganizował Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Głównym elementem tegorocznej Szkoły były wykłady dr hab. inż. Dariusza Heima z Politechniki Łódzkiej pt. „Promieniowanie słoneczne w wybranych zagadnieniach fizyki miasta i budynku”. Drugim elementem były wystąpienia i dyskusje prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. W tym roku Szkołę odwiedziło 46 naukowców z całej Polski. Wygłoszono 20 referatów naukowych.

V Międzynarodowa Konferencja „ETICS”

 

Przedstawiciele „SIPUR” uczestniczyli w piątej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Podstawowym celem spotkania było przeprowadzenie fachowej dyskusji poświęconej wymaganiom i wyzwaniom stojącym obecnie przed technologiami ETICS. Stowarzyszenie SSO konsekwentnie promuje właściwe wykonawstwo prac elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w zgromadzeniu KBiN. W trakcie spotkania podsumowano działalność w roku ubiegłym oraz omówiono bieżące wyzwania wybranych sektorów budownictwa i nieruchomości. Przewodniczącym Konfederacji jest Krzysztof Baranowski z Polskiego Związku Gipsu, a jednym z wiceprzewodniczących Maciej Kubanek reprezentujący Związek „SIPUR”.

II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów drugiej edycji konferencji zorganizowanej na pływającym po morzu Bałtyckim promie StenaLine przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Politechniki Gdańskiej. Spotkanie była skierowana w szczególności do studentów pierwszego i drugiego stopnia, a także słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo. Celem konferencji było propagowanie wyników badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, geotechnika oraz technologia i organizacja budownictwa.

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA

 

Po raz kolejny „SIPUR” był jednym ze sponsorów Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej BUDMIKA zorganizowanej w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo. Uczestnicy konferencji wzięli udział w debacie dotyczącej szeroko rozumianego budownictwa oraz podzielili się swoją wiedzą nt. najnowszych trendów inżynierskich. Inaugurację konferencji uświetnił wykład Wiktora Piwkowskiego, wieloletniego Przewodniczącego, a obecnie Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Finał lokalny konkursu EBEC

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów konkursu inżynierskiego EBEC Challenge, którego finał lokalny był rozgrywany m.in. na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. European Best Engineer Competition jest przedsięwzięciem organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST na sześciu wiodących uczelniach technicznych w całej Polsce. Głównym celem konkursu jest umożliwienie studentom kierunków inżynierskich sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas studiów poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów z różnych dziedzin nauki oraz zastosowanie nowych technologii.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia