Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu

 

Komisja w składzie:

  • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej
  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP 
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

na posiedzeniu w dniu 16 października 2020 r. oceniła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs i przyznała następujące nagrody:

1 miejsce: Magdalena Jeziorańska Grzegorz Brylewski (Inż. S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2 miejsce: Agata Żylińska (MgrN/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3 miejsce: Piotr Klarzyński (Inż.S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt  modernizacji więźby dachowej budynku 100-letniego z elementami BIM

Wyróżnienie: Bartosz Gralewski (MgrS/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Z powodu pandemii wręczenie nagród w tegorocznej edycji naszego konkursu miało miejsce w sieci, a nie w „realu”. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tradycyjnej formie – już teraz zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych izolacjami z poliuretanu do wzięcia udziału w naszym konkursie !

66 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, która ze względu na pandemię była po raz pierwszy prowadzona w systemie hybrydowym. Wydarzenie zorganizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej składało się z dwóch części: problemowej „Wyzwania budownictwa podziemnego” i ogólnej dotyczącej budownictwa ogólnego, fizyki budowli, geotechniki, inżynierii komunikacyjnej, inżynierii materiałów budowlanych, inżynierii przedsięwzięć budowlanych, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, mechaniki konstrukcji i materiałów oraz budownictwa hydrotechnicznego. Kolejna 67 edycja Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się w 2022 roku

 

 

WARSZTATY OSSA 2020

  

 

Celem corocznych spotkań studentów architektury, które tradycyjnie wspiera „SIPUR” jest  interdyscyplinarna edukacja uczestników poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk biorących udział dyskusji na temat szeroko pojętej architektury. OSSA to nie tylko warsztaty, wykłady i debaty, ale także spacery i zabawy w gronie studentów z całej Polski. To również okazja do nieskrępowanej rozmowy z ekspertami, architektami oraz artystami o architekturze, miastach i ludziach. Tym razem kontekstem dla OSSY była krakowska Nowa Huta – jedyna w swoim rodzaju przestrzeń, efekt bezprecedensowego architektonicznego, technicznego i kulturowego eksperymentu. W 70 lat od jej powstania rozmawiano o tożsamości i przyszłości tego miejsca oraz o sensie architektonicznych eksperymentów. Przez pryzmat tego zagadnienia oceniono również ideę OSSY oraz przyszłość polskiej edukacji architektonicznej. 

„Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych”

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji poświęconej wpływowi COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych, której organizatorem była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jadwiga Emilewicz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Robert Nowicki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Jarosław Gowin – Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Profesor Jerzy Lis – Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencję otworzył Paweł Pichniarczyk – Dyrektor Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. W pierwszej części spotkania przedstawiciele władz zaprezentowali podjęte i planowane działania mające na zminimalizowanie negatywnych skutków COVID-19. W trakcie konferencji została podpisana umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz i Akademią Górniczo-Hutniczą. Na zakończenie tego bardzo ciekawego spotkania producenci materiałów budowlanych przedstawili swoje postulaty i potrzeby związane z aktualną sytuacją i prognozami na przyszłość dla budownictwa.

Debata „Europejski Zielony Ład – Co zmieni unijna strategia na rzecz tworzyw sztucznych ?”

                           

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w debacie eksperckiej zorganizowanej w Domu  Europy w Warszawie przez Euroactiv.pl. W tym ciekawym spotkaniu pod Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  uczestniczyli: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), Jan Staniłko – Ministerstwo Rozwoju (Dyrektor Departamentu Innowacji),  Anna Paluch, Sejm RP (Wiceprzewodnicząca Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), Filip Piotrowski – Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Maria Andrzejewska – Dyrektorka Centrum UNDP/GRID-Warszawa,  Antonello Romano – PlasticsEurope (Senior EU Policy Adviser). 

Nowi członkowie „SIPUR”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 6 lutego 2020 w Poznaniu członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Insulation Group Sp. z o.o., która zajmuje się izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami poliuretanowymi i polimocznikowymi

„SIPUR” NA TARGACH BUDMA 2020

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko „SIPUR” w pawilonie 7 podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020. Cieszymy się z przeprowadzonych rozmów dot. przede wszystkim zastosowania poliuretanu w budownictwie. Zapraszamy na kolejną edycję największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów budowlanych 2-5 luty 2021 !

Więcej informacji o targach na https://www.budma.pl/pl

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” wziął udział w kolejnej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zorganizowała Katedra Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (po ostatnich zmianach organizacyjnych wspomniana Katedra weszła w skład Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych). Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN.  Konferencja włączona została do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej, a zgłoszono na nią referaty z dwudziestu ośrodków. Wśród organizacji i firm, które wsparły wydarzenie był Związek „SIPUR”.

 

VII KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w kolejnej edycji Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej, której organizatorem był EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”. Głównymi tematami spotkania w Warszawie była sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne i usługi dla branży. 

Źródło: EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”

Nowi członkowie „SIPUR”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego 19 listopad 2019 w siedzibie firmy BASF członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku Compact-Project Sp. z o.o. Sp. K, która zajmuje się m.in. izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami polimocznikowymi

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia