Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu

 

23 listopada 2022 na Wydziale  Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostały wręczone nagrody w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” organizowanym co roku przez „SIPUR” oraz Koło nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej i  Koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Komisja w składzie:

  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB, Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP,
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • Maciej Kubanek – Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Gabriela Gajewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Inżynierska praca dyplomowa: Badanie współczynnika przewodzenia ciepła w różnych warunkach wilgotnościowych dla wybranych materiałów izolacyjnych.

2 miejsce: Karolina Potaniec i Mateusz Białek, Politechnika Poznańska, Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza zabezpieczeń wybranych przegród budowlanych pod kątem opłacalności w budynkach wielorodzinnych”

3 miejsce: Agnieszka Pawlikowska, Politechnika Częstochowska, Magisterska Praca Dyplomowa „Badania parametrów cieplno-fizycznych budynku z dachową izolacją nakrokwiową”

Wyróżnienie: Zuzanna Łopatka, Politechnika Poznańska, Inżynierska praca dyplomowa „Analiza metody bezinwazyjnej diagnostyki budynku z wykonaniem badań termowizyjnych in situ”

XIX Konferencja Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym

 

W dniach 16–18 listopada 2022 odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. „SIPUR” tradycyjnie był jednym ze sponsorów tego ciekawego wydarzenia o wymiarze międzynarodowym

Trendy Budowlane i V Trendy Energetyczne

 

Po raz pierwszy Globenergia zorganizowała wraz z Trendami Energetycznymi także Trendy Budowlane. Prawie 40 prezentacji i paneli dyskusyjnych dotyczyły najważniejszych dla branży budowlanej tematów i wyzwań takich jak: wzrost cen energii, wymogi związane z efektywnością energetyczną i środowiskiem, nowe regulacje na poziomie europejskim i krajowym itp. Związek „SIPUR” był jednym z patronów tego wydarzenia  

Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Poliuretanowe MAT-PUR

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów konferencji branży poliuretanowej zorganizowanej przez Politechnikę Krakowską i firmę Fampur. Podczas kilkudniowego spotkania wygłoszono szereg ciekawych referatów i przeprowadzono otwartą dyskusję nt. przyszłości i wyzwań stojących przed branżą

67 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB zorganizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie składało się z dwóch części: problemowej „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego” i ogólnej obejmującej  zagadnienia naukowe z budownictwa ogólnego: fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

Ogólnopolskie Warsztaty Studentów Architektury OSSA

 

 

Podstawowym celem ogólnopolskich warsztatów studentów architektury wspieranych co roku przez „SIPUR” jest interdyscyplinarna edukacja uczestników możliwa dzięki kontaktom z nietuzinkowymi postaciami z różnych środowisk uczestniczących we wspólnej dyskusji nt. szeroko pojętej architektury. Program OSSY zawsze obejmuje nie tylko zajęcia warsztatowe, wykłady i dyskusje, ale nieskrępowaną interakcję z rówieśnikami z całej Polski. W tym roku warsztaty odbyły się w Gdyni, która zapisała się na trwale historii polskiej architektury

VIII Międzynarodowa Konferencja ETICS

Tradycyjnie w połowie maju branża ETICS spotkała się na największym krajowym wydarzeniu poświęconym ociepleniom budynków, którego organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń SSO. Ósma edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS odbyła się w kompleksie Pałac i Folwark Łochów. Prezentacje i dyskusje dotyczyły przede wszystkim konieczności przedefiniowania przez wszystkich uczestników rynku różnych obszarów dotychczasowych modeli funkcjonowania. Oczywistym powodem jest m.in. trwająca od dwóch pandemia, stale rosnące zaniepokojenie stanem środowiska, kryzys energetyczny, zmieniające się wymagania prawne, rosnące oczekiwania inwestorów oraz wojna za wschodnią granicą

4INSULATION

 

Tradycyjnie „SIPUR” był jednym z patronów targów 4Insulation, które kiedyś odbywały w Krakowie, a od pewnego czasu zostały przeniesione do Kielc. Także w tym roku mieliśmy tam swoje stoisko, które było licznie odwiedzane. Dziękujemy za wszystkie ciekawe pytania dot. izolacji technicznych z poliuretanu. Nie był to jedyny temat rozmów, ponieważ odwiedzający targi byli zainteresowani także innymi rodzajami wyrobów z PU, które promuje nas Związek. Mamy nadzieję, że spotkamy się w 2023 roku !    

BUDMA 2022

 

Bardzo dziękujemy wszystkich osobom, które odwiedziły nasze stoisko i porozmawiały z nami o izolacjach cieplnych z poliuretanu. Do zobaczenia za rok ! 

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia