Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

„SIPUR” oficjalnie dołączył do Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej „POBE”

 

17 listopada 2021 roku, podczas drugiego dnia Kongresu Trendy Energetyczne, do „POBE” dołączyły kolejne 

związki i stowarzyszenia, w tym także „SIPUR”. List o rozszerzeniu porozumienia podpisali w Krakowie przedstawiciele dwunastu nw. organizacji, będących jednocześnie stronami „POBE”:

– Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK),
– Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC),
– Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI),
– Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR),
– Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS),
– Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
– Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV),
– Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG),
– Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW),
– Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG),
– Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO),
– Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE).

Koordynator Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej Paweł Lachman zaznaczył, iż „POBE zrzesza różne organizacje np. producentów izolacji cieplnych lub wentylacji. Myślę, że potężnym wyzwaniem dla całej branży będzie znaczące zwiększenie aktywności tej branży. Jeżeli mówiliśmy o zwiększeniu liczby instalatorów, to musimy też zwiększyć liczbę firm, które będą wykonywać izolacje. Być może nawet dwukrotnie, bo zwiększy się znacząco tempo renowacji, podobnie jak w przypadku instalacji wentylacyjnych”.

IV Kongres Trendy Energetyczne

 

Organizatorem kolejnej edycji Kongresu Trendy Energetyczne była tradycyjnie redakcja GLOBEnergia, a Związek „SIPUR” był jednym z patronów spotkania. Ważnym punktem tegorocznej imprezy była debata Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce. Podczas dyskusji podkreślono, iż powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej ścieżki technologicznej oraz zaplanowania i skutecznej realizacji konkretnych działań. Niewątpliwie  wyzwaniem będzie brak wyspecjalizowanych kadr. W Polsce potrzebna jest debata dot. ścieżki wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze standardami net-zero 2050.
Najważniejsze dokumenty dot. powyższych kwestii (Raport IEA „Net Zero by 2050”, Pakiet „Fit for 55” oraz Długofalowa Strategia Renowacja Budynków), zalecają przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji budownictwa. Najbliższa dekada będzie kluczowa w obszarze wdrażania bezemisyjnych technologii

  • Dekarbonizacja budownictwa wymaga współpracy i podążania kilkoma ścieżkami jednocześnie: efektywność energetyczna, rozwój OZE, termomodernizacja, modernizacja w infrastrukturę sieciową
  • Niezbędny jest profesjonalny przegląd warunków technicznych, tematów dot. izolacyjności przegród budynków i głębokiej termomodernizacji
  • Środki finansowe są dostępne – niestety brakuje projektów i wyspecjalizowanych kadr

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

Po raz kolejny Związek  „SIPUR” był jednym ze współsponsorów Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” zorganizowanej przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej PAN o. Katowice i Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o. Katowice. Partnerami naukowymi spotkania były: Research Institute of Building Physics, University of Žilina i Georgian Technical University. Ze względu pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie hybrydowej 

 

 

Nowa firma członkowska

22 czerwca 2021 podczas Zgromadzenia Ogólnego na odległość / w sieci  członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Tetera Izolacje, która zajmuje się izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami płynnymi membranami poliuretanowymi.

Informacja Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA

 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Polioli ISOPA wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Izocyjanianów Alifatycznych ALIPA przygotowało informację o przyszłych, obowiązkowych szkoleniach dot. postępowania z izocyjanianami. W sieci został opublikowany krótki film z udziałem Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA Jörga Palmersheima. Jest dostępny m.in. na kanałach YouTube, Linkedin i Twitter. Nasz Związek współpracuje z organizacjami europejskimi i krajowymi, które wspierają branżę poliuretanową. W tym gronie jest przede wszystkim PU Europe, a także ISOPA i ALIPA. SIPUR, który wspiera te działania umieścił na swojej stronie przygotowane w Brukseli video. Podstawowym celem tego krótkiego filmu jest poinformowanie jak najszerszej grupy osób wykorzystujących w swojej pracy  izocyjaniany o konieczności odbycia nie później niż do 24 sierpnia 2023 roku specjalistycznych szkoleń. Całej europejskiej branży poliuretanowej zależy, aby jak najwięcej pracowników funkcjonujących na różnych szczeblach łańcucha wartości już teraz dowiedziało o obowiązku wzięcia udziału w tych szkoleniach i było do nich dobrze przygotowanych. W celu otrzymywania dalszych informacji osoby zainteresowane powyższym tematem powinny skorzystać z linku: bit.ly/3uYIMFZ

„SIPUR” sygnatariuszem Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej „POBE”

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej „POBE” zostało utworzone 22 listopada 2018 roku przez siedem organizacji branżowych. Wśród najważniejszych celów jakie stawiają sobie sygnatariusze POBE są m.in. troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wdrażanie ambitnej polityki klimatycznej w naszym kraju. Podstawowe obszary na których koncentruje się Porozumienie to:

  • Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce
  • Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”
  • Realizację celów OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030
  • Wdrażanie w naszym kraju znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED

Podczas ostatniego e-spotkania POBE podjęto decyzję o poszerzeniu grona sygnatariuszy m.in. o Związek „SIPUR”

BUILD4FUTURE

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów Forum Gospodarczego Budownictwa BUILD4FUTURE zorganizowanego przez Grupę MTP oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Program wydarzenia obejmował analizę aktualnej sytuacji polskiego budownictwa oraz dyskusję nt. wyzwań stojącymi przed cała branżą. W Forum wzięli udział eksperci z dziedziny budownictwa i ekonomii, którzy podczas dwudniowych prelekcji i debat podzielili się swoimi przemyślenia dot. zagrożeń i szans stojącymi przed uczestnikami procesu budowlanego.

Pogotowie Portfolio

   

 

 Związek „SIPUR” był jednym z mecenasów kolejnej edycji „Pogotowie Portfolio”, którą zorganizował Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sekcja Młodych OW SARP , Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK. Webinar prowadziła specjalistka grafiki użytkowej pani Anna Nowokuńska. W trakcie wykładów i konsultacji przekazano młodym i przyszłym architektom szereg praktycznych rad i wskazówek pomocnych m.in. w przygotowaniu profesjonalnej autoprezentacji.

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

       

 

„SIPUR” był jednym ze sponsorów tegorocznej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Ze względu pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie wideokonferencji, co umożliwiło uczestnikom zaprezentowanie swoich referatów a także komunikację z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Do zobaczenia (mamy nadzieję w realu ) za rok !

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu

 

Komisja w składzie:

  • dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut – Dyrektor Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej
  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP 
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

na posiedzeniu w dniu 16 października 2020 r. oceniła prace dyplomowe zgłoszone na konkurs i przyznała następujące nagrody:

1 miejsce: Magdalena Jeziorańska Grzegorz Brylewski (Inż. S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza modernizacji budynku w konstrukcji muru pruskiego

2 miejsce: Agata Żylińska (MgrN/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Wielowariantowa analiza trwałości membran wykonanych na wielkogabarytowych dachach

3 miejsce: Piotr Klarzyński (Inż.S/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa: Projekt  modernizacji więźby dachowej budynku 100-letniego z elementami BIM

Wyróżnienie: Bartosz Gralewski (MgrS/PP) Magisterska Praca Dyplomowa: Optymalizacja stalowej konstrukcji przestrzennej materaca kratowego chłodniczej hali magazynowej

Z powodu pandemii wręczenie nagród w tegorocznej edycji naszego konkursu miało miejsce w sieci, a nie w „realu”. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tradycyjnej formie – już teraz zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych izolacjami z poliuretanu do wzięcia udziału w naszym konkursie !

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia