Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

12. Dni Oszczędzania Energii

   

 

Związek „SIPUR” był jednym z patronów honorowych konferencji „12. Dni Oszczędzania Energii”. Tematem tegorocznego spotkania we Wrocławiu, zorganizowanego przez Dolnośląska Agencję Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju była „Głęboka termomodernizacja – wybrane zagadnienia z zakresu  energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”. Konferencja była skierowana do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych, inwestorów oraz zarządców nieruchomości.

Główne tematy poruszone podczas spotkania obejmowały poniższe zagadnienia:

  • termomodernizacja budynków– możliwości i ograniczenia,
  • termomodernizacja budynków i czystość powietrza,
  • projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych technologii,
  • konieczność wzmacniania elewacji oraz technologie mocowań,
  • jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących budynkach,
  • ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła i systemy ogrzewania płaszczyznowego,
  • charakterystyka energetyczna budynków na WT 2021.

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2018

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w kolejnej edycji konferencji Monitoring Rynku Budowlanego zorganizowanej przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno eksperci ASM: Beata Tomczak (Główny Analityk Rynku, Kierownik Zespołu Analitycznego), Joanna Florczak-Czujwid, Agnieszka Wójcik-Zachorska, Joanna Łebkowska jak i eksperci zewnętrzni: prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa), Michał Modrzejewski (Euler Hermes), Małgorzata Skonieczna (Grupa Pracuj), Wioletta Fabrycka (RD bud), dr Andrzej Topiński (Biuro Informacji Kredytowej), Konrad Płochocki (Polski Związek Firm Deweloperskich). W debacie wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń branżowych: Marek Bolek (Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań), prof. dr hab. inż. Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu), dr Damian Kaźmierczak (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), Hanna Milewska-Wilk (Stowarzyszenie Mieszkanicznik) oraz Andrzej Kozłowski (Polski Klaster Eksporterów Budownictwa). Prelegenci na podstawie danych za 9 miesięcy 2018 r. nakreślili aktualną kondycję sektora oraz ogłosili prognozy dla poszczególnych segmentów rynku budowlanego – budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego i mieszkaniowego. Przedstawiono także aktualne trendy i obszary mogące odgrywać kluczową rolę w koniunkturze. W warszawskim spotkaniu wzięło udział około 100 uczestników reprezentujących producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, deweloperów, stowarzyszenia branżowe i media.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

 

Komisja w składzie:

  • dr hab. Józef Jasiczak Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych
  • dr hab. Tomasz Błaszczyński Profesor PP
  • dr inż. Barbara Ksit Przewodniczący koła nr4 PZITB przy PP, Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB

postanowiła nagrodzić nw. prace magisterskie i inżynierskie zgłoszone na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu:

I miejsce: Angelika Piotrowska (Mgr S/PP) Magisterska Praca Dyplomowa „Ocena zastosowania pianki poliuretanowej w odniesieniu do efektywności wybranej metody osuszania zawilgoconego muru”

II miejsce: Daria Schneider (Mgr S/UP) Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza wpływu termoizolacji natryskowej w obliczeniach nośności posadzki”

III miejsce: Agnieszka Sysak (Inż N/PP) Inżynierska Praca Dyplomowa „Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła”

Wyróżnienie: Alicja Szwed  (Mgr S/PP) Magisterska Praca Dyplomowa „Projekt 4-kondygnacyjnego hotelu w standardzie pasywnym”

Wyróżnienie: Ewelina Janas (Mgr S/UP) Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza parametrów fizykalnych przegród ściennych wielowarstwowych w budynkach termo modernizowanych”

 

https://www.facebook.com/WMiIS/?__tn__=kC-R&eid=ARANk6vpIKonHJuoUD8WX3edxqvCR2_51zfeWIGSoBtiC1c8DJRD2691g5pDGS_bnU3J3uWBBF-ZA3bM&hc_ref=ARS0wJYy-ZoFRU17RoBEM6xMvxaRdMlsT2PRmy8XTC9g2g60FUBo-ahvcxv-n3EAQE8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCaLjUYoANxvZHwGECo0xOWQfvDrhAb6vHiiqH4ZatYWgR8gNBSsqCdEoqRctX5lOsaab-YQZZJ–guzY7-8Cl1o_QALYjfT6c5eXX1Pr5cLRfLTcPKeT-CJ3PqxTjKU_D3CliboWXXqhjHG2dOB_w9zxbmy9hWGrCJZPBRmdIjNNQB7ebv0qPJui1Zkf-iA6hDJw

Targi ReEnergy

  

 

„SIPUR” był jednym z patronów Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy. W Warszawskim Centrum EXPO XXI spotkali się wystawcy, zwiedzający i uczestnicy konferencji z Polski i zagranicy zainteresowani branżą OZE z Polski i z zagranicy. Na targach zaprezentowano potencjał branży energii odnawialnej i jej możliwości rozwoju w Polsce i poza granicami kraju. Dzięki bogatemu programowi wydarzeń towarzyszących, Targi Re-Energy stały się dodatkowym źródłem specjalistycznej wiedzy oraz umożliwiły dyskusje na istotne dla branży tematy. W ramach towarzyszącej imprezie głównej Strefie Ekologicznego Ogrzewania i Termomodernizacji TermoEXPO, firmy oferujące ekologiczne kotły gazowe, kotły na pellet, kolektory słoneczne i nowości z zakresu termomodernizacji zaprezentowały swoje produkty i rozwiązania.

 

http://termoexpo.pl/

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia