Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Ogólnopolskie Warsztaty Studentów Architektury OSSA

 

 

Podstawowym celem ogólnopolskich warsztatów studentów architektury wspieranych co roku przez „SIPUR” jest interdyscyplinarna edukacja uczestników możliwa dzięki kontaktom z nietuzinkowymi postaciami z różnych środowisk uczestniczących we wspólnej dyskusji nt. szeroko pojętej architektury. Program OSSY zawsze obejmuje nie tylko zajęcia warsztatowe, wykłady i dyskusje, ale nieskrępowaną interakcję z rówieśnikami z całej Polski. W tym roku warsztaty odbyły się w Gdyni, która zapisała się na trwale historii polskiej architektury

VIII Międzynarodowa Konferencja ETICS

Tradycyjnie w połowie maju branża ETICS spotkała się na największym krajowym wydarzeniu poświęconym ociepleniom budynków, którego organizatorem było Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń SSO. Ósma edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS odbyła się w kompleksie Pałac i Folwark Łochów. Prezentacje i dyskusje dotyczyły przede wszystkim konieczności przedefiniowania przez wszystkich uczestników rynku różnych obszarów dotychczasowych modeli funkcjonowania. Oczywistym powodem jest m.in. trwająca od dwóch pandemia, stale rosnące zaniepokojenie stanem środowiska, kryzys energetyczny, zmieniające się wymagania prawne, rosnące oczekiwania inwestorów oraz wojna za wschodnią granicą

4INSULATION

 

Tradycyjnie „SIPUR” był jednym z patronów targów 4Insulation, które kiedyś odbywały w Krakowie, a od pewnego czasu zostały przeniesione do Kielc. Także w tym roku mieliśmy tam swoje stoisko, które było licznie odwiedzane. Dziękujemy za wszystkie ciekawe pytania dot. izolacji technicznych z poliuretanu. Nie był to jedyny temat rozmów, ponieważ odwiedzający targi byli zainteresowani także innymi rodzajami wyrobów z PU, które promuje nas Związek. Mamy nadzieję, że spotkamy się w 2023 roku !    

BUDMA 2022

 

Bardzo dziękujemy wszystkich osobom, które odwiedziły nasze stoisko i porozmawiały z nami o izolacjach cieplnych z poliuretanu. Do zobaczenia za rok ! 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NT. POLIURETANU

 

 

15 grudnia 2021 r. na wydziale  Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB: koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej i koło nr 80 przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Komisja w składzie:

  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB, Zastępca Przewodniczącego koła nr 4 PZITB przy PP, 
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • Maciej Kubanek – Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” postanowiła nagrodzić trzy prace:
  1. miejsce: Kinga Płachta, Uniwersytet Przyrodniczy, Inżynierska praca dyplomowa: Projekt termomodernizacji od wewnątrz budynku zabytkowego.
  1. miejsce: Dominika Jelonek, Politechnika Poznańska, Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza uszkodzeń oraz metody napraw konstrukcji murowych na podstawie budynku z początku XX w. z wykorzystaniem elementów BIM.
  1. miejsce: Marlena Hagedorn, Politechnika Poznańska, Inżynierska Praca Dyplomowa: Analiza wytycznych certyfikacji zrównoważono-ekologicznej na podstawie projektowanych i użytkowanych budynków.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu 

„SIPUR” oficjalnie dołączył do Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej „POBE”

 

17 listopada 2021 roku, podczas drugiego dnia Kongresu Trendy Energetyczne, do „POBE” dołączyły kolejne 

związki i stowarzyszenia, w tym także „SIPUR”. List o rozszerzeniu porozumienia podpisali w Krakowie przedstawiciele dwunastu nw. organizacji, będących jednocześnie stronami „POBE”:

– Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK),
– Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC),
– Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI),
– Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR),
– Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS),
– Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
– Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV),
– Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG),
– Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW),
– Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG),
– Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO),
– Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE).

Koordynator Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej Paweł Lachman zaznaczył, iż „POBE zrzesza różne organizacje np. producentów izolacji cieplnych lub wentylacji. Myślę, że potężnym wyzwaniem dla całej branży będzie znaczące zwiększenie aktywności tej branży. Jeżeli mówiliśmy o zwiększeniu liczby instalatorów, to musimy też zwiększyć liczbę firm, które będą wykonywać izolacje. Być może nawet dwukrotnie, bo zwiększy się znacząco tempo renowacji, podobnie jak w przypadku instalacji wentylacyjnych”.

IV Kongres Trendy Energetyczne

 

Organizatorem kolejnej edycji Kongresu Trendy Energetyczne była tradycyjnie redakcja GLOBEnergia, a Związek „SIPUR” był jednym z patronów spotkania. Ważnym punktem tegorocznej imprezy była debata Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce. Podczas dyskusji podkreślono, iż powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej ścieżki technologicznej oraz zaplanowania i skutecznej realizacji konkretnych działań. Niewątpliwie  wyzwaniem będzie brak wyspecjalizowanych kadr. W Polsce potrzebna jest debata dot. ścieżki wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze standardami net-zero 2050.
Najważniejsze dokumenty dot. powyższych kwestii (Raport IEA „Net Zero by 2050”, Pakiet „Fit for 55” oraz Długofalowa Strategia Renowacja Budynków), zalecają przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji budownictwa. Najbliższa dekada będzie kluczowa w obszarze wdrażania bezemisyjnych technologii

  • Dekarbonizacja budownictwa wymaga współpracy i podążania kilkoma ścieżkami jednocześnie: efektywność energetyczna, rozwój OZE, termomodernizacja, modernizacja w infrastrukturę sieciową
  • Niezbędny jest profesjonalny przegląd warunków technicznych, tematów dot. izolacyjności przegród budynków i głębokiej termomodernizacji
  • Środki finansowe są dostępne – niestety brakuje projektów i wyspecjalizowanych kadr

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE – BUDOWNICTWO O ZOPTYMALIZOWANYM POTENCJALE ENERGETYCZNYM”

Po raz kolejny Związek  „SIPUR” był jednym ze współsponsorów Konferencji Naukowo-Technicznej „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” zorganizowanej przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej PAN o. Katowice i Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o. Katowice. Partnerami naukowymi spotkania były: Research Institute of Building Physics, University of Žilina i Georgian Technical University. Ze względu pandemią COVID-19 konferencja odbyła się w formie hybrydowej 

 

 

Nowa firma członkowska

22 czerwca 2021 podczas Zgromadzenia Ogólnego na odległość / w sieci  członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Tetera Izolacje, która zajmuje się izolacjami natryskowymi pianą PUR oraz hydroizolacjami płynnymi membranami poliuretanowymi.

Informacja Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA

 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Izocyjanianów i Polioli ISOPA wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Izocyjanianów Alifatycznych ALIPA przygotowało informację o przyszłych, obowiązkowych szkoleniach dot. postępowania z izocyjanianami. W sieci został opublikowany krótki film z udziałem Sekretarza Generalnego ISOPA/ALIPA Jörga Palmersheima. Jest dostępny m.in. na kanałach YouTube, Linkedin i Twitter. Nasz Związek współpracuje z organizacjami europejskimi i krajowymi, które wspierają branżę poliuretanową. W tym gronie jest przede wszystkim PU Europe, a także ISOPA i ALIPA. SIPUR, który wspiera te działania umieścił na swojej stronie przygotowane w Brukseli video. Podstawowym celem tego krótkiego filmu jest poinformowanie jak najszerszej grupy osób wykorzystujących w swojej pracy  izocyjaniany o konieczności odbycia nie później niż do 24 sierpnia 2023 roku specjalistycznych szkoleń. Całej europejskiej branży poliuretanowej zależy, aby jak najwięcej pracowników funkcjonujących na różnych szczeblach łańcucha wartości już teraz dowiedziało o obowiązku wzięcia udziału w tych szkoleniach i było do nich dobrze przygotowanych. W celu otrzymywania dalszych informacji osoby zainteresowane powyższym tematem powinny skorzystać z linku: bit.ly/3uYIMFZ

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia