Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska

 

Jak co roku, w pierwszej połowie maja Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej zorganizował Wiosenną Szkołę Fizyki Budowli i Środowiska, która tradycyjnie wsparł Związek „SIPUR”. 

Tym razem głównym elementem Szkoły był cykl wykładów profesora dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka z Politechniki Poznańskiej pod tytułem: „Budynki niemal zero-energetyczne: geneza, parametry energetyczne, metody projektowania i symulacji, właściwości komponentów, diagnostyka”. Podczas wykładów omówiono nie tylko zasady projektowania budynków niemal zero-energetycznych, ale również nakreślono rys historyczny idei ich energooszczędności. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania dot. możliwych sposobów poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, a także w przemyśle i transporcie. Wskazano modele projektowania i oceny budynków nie tylko pod względem jakości architektonicznej i funkcjonalności, ale przede wszystkim z uwagi na generowane przez nie obciążenie środowiska, zużycie zasobów naturalnych oraz koszty w całym cyklu życia obiektu budowlanego. Przedstawiono analizę komponentów budynku pod względem energooszczędności i zasadności wykorzystania w budynkach niemal zero-energetycznych. Drugim istotnym elementem tegorocznych spotkań były wystąpienia i dyskusje prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Swoją obecnością Szkołę zaszczycili przedstawiciele takich jednostek naukowo-badawczych jak: Politechnika Białostocka, Krakowska, Łódzka, Poznańska, Opolska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska, Wrocławska czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym roku w Wiosennej Szkole Fizyki Budowli i Środowiska uczestniczyło 38 naukowców z całej Polski, którzy wygłosili 16 referatów.

IX Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów „EUROINŻYNIER”

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów „EUROINŻYNIER”, które zorganizowało w dniach 11-13 kwietnia na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.

Program Konferencji zwierał m.in. przedstawienie referatów studentów i doktorantów, konkursy referatów studentów I, II i III stopnia, wystąpienia gości honorowych, dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami i referatami oraz spotkania o charakterze kameralnym, specjalistycznym i promocyjnym.

Dzień Inżyniera

  

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów pierwszej edycji „Dnia Inżyniera”, który został zorganizowany na Politechnice Poznańskiej 11 kwietnia br. w wyniku  inicjatywy Samorządu Studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska PP. 

Celem spotkania była promocja kierunków, specjalności i zawodów nauczanych na WBiIŚ Politechniki Poznańskiej. Do udziału w „Dniu Inżyniera” zaproszono uczniów liceów i szkół technicznych Wielkopolski. Wydarzeniu nadano formę festynu łączącego naukę i zabawę. Do zobaczenia za rok !

 

Targi 4Insulation

 

 

IV Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION w Kielcach zakończone. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko „SIPUR”. Mamy nadzieję, że zobaczmy się na kolejnej edycji tej branżowej imprezy na terenie Targów Kielce S.A., które są uważane za drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Targi Budma

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w pawilonie 7 na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. Nasz tradycyjny udział w tej największej w Europie Środkowo-Wschodniej imprezie targowej jest potwierdzeniem rosnącej pozycji izolacji poliuretanowych PUR i PIR. Jesteśmy przekonani, że zapotrzebowanie na promowane przez nas technologie i wyroby izolacyjne z poliuretanu będzie nadal rosło. Mamy nadzieję na kolejne spotkania z Państwem. Już teraz zapraszamy na następne targi BUDMA 4-7 lutego 2020 !

Konferencja „AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE, NORMOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ”

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji zorganizowanej tradycyjnie w Bukowinie przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Tegoroczne spotkanie było poświęcone kwestiom prawnym, standaryzacyjnym i technologicznym związanym z wprowadzaniem i oferowaniem wyrobów budowlanych.

Nowi członkowie „SIPUR”

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie członkowie „SIPUR” podjęli decyzję o przyjęciu do Związku od dnia 1 stycznia 2019  trzech nowych  firm:

  • Borsodchem Zrt, która jest wiodącym producentem MDI, TDI, żywic PVC oraz innych surowców i produktów chemicznych. Od roku 2011 firma BorsodChem jest członkiem Grupy Wanhua,
  • Momentive Performance Materials (Suisse) S.a.r.l Sp. z o.o. Oddział w Polsce, która dostarcza i wytwarza dodatki chemiczne służące m.in. do produkcji poliuretanu,
  • Soprema Polska Sp. z o.o., która oferuje rozwiązana związane z uszczelnianiem, izolacją cieplną, pokryciami dachowymi i dźwiękoszczelnymi płytami podkładowymi. Należy do niezależnej grupy rodzinnej Soprema, której początki sięgają  roku 1908.

     

 

XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów jubileuszowej edycji konferencji zorganizowanej przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji byli: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina, Kauno Kolegija University of Applied Sciences.  Konferencja została włączona do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej. Na konferencję zgłoszone zostały artykuły z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Ukrainy). W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z Armenii, Polski, Rosji i Ukrainy.

VI Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w kolejnym, szóstym już, spotkaniu branży chemii budowlanej, którego tradycyjnym organizatorem było EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”. Tegoroczna konferencja składała się złożona z czterech części: dwóch paneli z ciekawymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. Spotkanie w Warszawie zgromadziła ponad 70 słuchaczy. 

 

Zródła: EPS Media, Chemia i Biznes.

X KONFERENCJA DLA BUDOWNICTWA

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył po raz kolejny w Konferencji dla Budownictwa. Organizatorem 10-tego spotkania branży budowlanej w hotelu InterContinental był Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Wśród prelegentów i panelistów były przede wszystkim osoby związane z budownictwem, ale nie tylko. Autorami prezentacji, komentarzy i przemówień skierowanych do licznego grona uczestników byli m.in. dr Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu; Kazimierz Kirejczyk, REAS; Mateusz Polkowski, JLL Polska; Grzegorz Cydejko, dziennikarz; Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych; Ryszard Kowalski, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa; Andrzej Falkowski, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Ewa Delalicz de Lawal; Termo Organika; Łukasz Rymarz, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Małgorzata Horyńska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Anna Jagoda-Siegmund, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Andrzej Olechowski, były Minister Finansów i były minister Spraw Zagranicznych; Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tradycyjnie odbyła się także dyskusja przy okrągłym stole z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Norbertem KsiążkiemWojewódzkimi  i Inspektorami Nadzoru Budowlanego.

W debacie „Uczciwość warunkiem rozwoju” uczestniczyli: minister Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski; prof. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; ksiądz bp prof. Marcin Hintz, Diecezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i dr Rafał Matyja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. O proponowanych zmianach w najważniejszych europejskich i krajowych przepisach dot. budownictwa dyskutowali m.in. Anna Mazurak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK;  Michał Orczyk, Z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MIiR; Roman Sobczak, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB;  Łukasz Rymarz, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w MIiR.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia