Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów jubileuszowej edycji konferencji zorganizowanej przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji byli: Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences, University of Žilina, Kauno Kolegija University of Applied Sciences.  Konferencja została włączona do programu 70-lecia założenia Politechniki Częstochowskiej. Na konferencję zgłoszone zostały artykuły z 19 ośrodków naukowych z kraju i zagranicy (m.in. z: Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Ukrainy). W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z Armenii, Polski, Rosji i Ukrainy.

VI Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w kolejnym, szóstym już, spotkaniu branży chemii budowlanej, którego tradycyjnym organizatorem było EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”. Tegoroczna konferencja składała się złożona z czterech części: dwóch paneli z ciekawymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. Spotkanie w Warszawie zgromadziła ponad 70 słuchaczy. 

 

Zródła: EPS Media, Chemia i Biznes.

X KONFERENCJA DLA BUDOWNICTWA

  

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył po raz kolejny w Konferencji dla Budownictwa. Organizatorem 10-tego spotkania branży budowlanej w hotelu InterContinental był Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Wśród prelegentów i panelistów były przede wszystkim osoby związane z budownictwem, ale nie tylko. Autorami prezentacji, komentarzy i przemówień skierowanych do licznego grona uczestników byli m.in. dr Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu; Kazimierz Kirejczyk, REAS; Mateusz Polkowski, JLL Polska; Grzegorz Cydejko, dziennikarz; Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych; Ryszard Kowalski, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa; Andrzej Falkowski, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Ewa Delalicz de Lawal; Termo Organika; Łukasz Rymarz, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Małgorzata Horyńska, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Anna Jagoda-Siegmund, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Michał Jan Cichy, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji; Andrzej Olechowski, były Minister Finansów i były minister Spraw Zagranicznych; Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tradycyjnie odbyła się także dyskusja przy okrągłym stole z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Norbertem KsiążkiemWojewódzkimi  i Inspektorami Nadzoru Budowlanego.

W debacie „Uczciwość warunkiem rozwoju” uczestniczyli: minister Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski; prof. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; ksiądz bp prof. Marcin Hintz, Diecezja pomorsko-wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i dr Rafał Matyja, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. O proponowanych zmianach w najważniejszych europejskich i krajowych przepisach dot. budownictwa dyskutowali m.in. Anna Mazurak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK;  Michał Orczyk, Z-ca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MIiR; Roman Sobczak, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB;  Łukasz Rymarz, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w MIiR.

SIPUR” DZIAŁA W RAMACH PROGRAMU „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które w całości było poświęcone programowi „Dostępność Plus”. Działania objęte projektem „Dostępność Plus” są skierowane do wszystkich obywateli, w tym szczególnie osób starszych i z niepełnosprawnościami. Jest to program wspólny, ponad sektorowy, zaplanowany na wiele lat, dotykający bardzo wielu ważnych sfer życia. Obejmuje szereg istotnych obszarów takich jak architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność, koordynacja. Podczas spotkania Minister Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele MIiR poinformowali zebranych o założeniach, celach, środkach i działaniach obecnie realizowanych oraz zaplanowanych w najbliższym czasie. Niektórzy uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi programu „Dostępność Plus” i przekazali informacje o stopniu zaawansowania projektu w swoich firmach i instytucjach.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia