Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska

 

Jak co roku, w pierwszej połowie maja Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej zorganizował Wiosenną Szkołę Fizyki Budowli i Środowiska, która tradycyjnie wsparł Związek „SIPUR”. 

Tym razem głównym elementem Szkoły był cykl wykładów profesora dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka z Politechniki Poznańskiej pod tytułem: „Budynki niemal zero-energetyczne: geneza, parametry energetyczne, metody projektowania i symulacji, właściwości komponentów, diagnostyka”. Podczas wykładów omówiono nie tylko zasady projektowania budynków niemal zero-energetycznych, ale również nakreślono rys historyczny idei ich energooszczędności. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania dot. możliwych sposobów poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, a także w przemyśle i transporcie. Wskazano modele projektowania i oceny budynków nie tylko pod względem jakości architektonicznej i funkcjonalności, ale przede wszystkim z uwagi na generowane przez nie obciążenie środowiska, zużycie zasobów naturalnych oraz koszty w całym cyklu życia obiektu budowlanego. Przedstawiono analizę komponentów budynku pod względem energooszczędności i zasadności wykorzystania w budynkach niemal zero-energetycznych. Drugim istotnym elementem tegorocznych spotkań były wystąpienia i dyskusje prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Swoją obecnością Szkołę zaszczycili przedstawiciele takich jednostek naukowo-badawczych jak: Politechnika Białostocka, Krakowska, Łódzka, Poznańska, Opolska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska, Wrocławska czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym roku w Wiosennej Szkole Fizyki Budowli i Środowiska uczestniczyło 38 naukowców z całej Polski, którzy wygłosili 16 referatów.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia