Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

67 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

 

Związek „SIPUR” był tradycyjnie jednym ze sponsorów Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB zorganizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Wydarzenie składało się z dwóch części: problemowej „BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego” i ogólnej obejmującej  zagadnienia naukowe z budownictwa ogólnego: fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej – mostowej i kolejowej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych; konstrukcji betonowych; konstrukcji metalowych; mechaniki konstrukcji i materiałów; budownictwa hydrotechnicznego.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia