Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Konferencja Naukowo-Techniczna „POLIURETANY 2019”

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów konferencji  „POLIURETANY 2019”. Organizatorami tego tradycyjnego spotkania branży poliuretanowej była Politechnika Krakowska i firma FAMPUR Adam Przekurat. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w obszarze surowców, technologii wytwarzania poliuretanu i produktów końcowych przeznaczonych do różnych zastosowań i aplikacji. Poruszone zagadnienia obejmowały przede wszystkim nowe surowce poliolowe i izocyjanianowe; środki spieniające nowej generacji; katalizatory i inne substancji pomocnicze; wykorzystanie ditlenku węgla w przetwórstwie pianek; poliuretany wytwarzane metodami bezizocyjanianowymi; modyfikacje kompozycji poliuretanowych; zagospodarowanie odpadów; maszyny i urządzenia do wytwarzania i przetwórstwa; strukturę, właściwości i zastosowania różnych materiałów poliuretanowych oraz zagadnienia prawne. Autorami ciekawych prezentacji byli przede wszystkim przedstawiciele uczelni i instytutów w kraju i zagranicą, a także firm związanych wytwarzaniem surowców, komponentów i końcowych wyrobów. Spotkanie w Ustroniu umożliwiło wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. Szczególne podziękowanie za organizację kolejnej edycji konferencji należą się przede wszystkim profesorowi Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Aleksandrowi Prociakowi i dr Leonardowi Szczepkowskiemu, konsultantowi ds. przetwórstwa poliuretanu z 53 letnim stażem.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia