przetwórcy PUR, przetwórcy PIR, izolacje poliuretanowe PUR, izolacje poliuretanowe PIR, izolacje poliuretanowe, rynek termoizolacji budowlanych, izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje poliuretanowe dla budownictwa, technologie energooszczędne, poliuretan, piana poliuretanowa, pianka poliuretanowa, nowoczesne rozwiązania budowlane, produkcja poliuretanów, izolacja termiczna, bezpieczne stosowanie poliuretanów, ekologiczne poliuretany, oszczędzanie energii,odporność ogniowa, efektywność energetyczna poliuretanow, rozwiązania izolacyjne, izolacja, zwiazek sipur, związek sipur, Sipur, stowarzyszenie Sipur, Bayer, EcoTherm Polska,  Huntsman, Bachl, Kingspan Insulation, Polychem Systems, Prodex-System, Recticel Izolacje i Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, materiały izolacyjne, techniki izolacyjne, ocieplanie, termomodernizacja, chemia budowlana, izolacja termiczna, komponenty do produkcji poliuretanów, rozwiązania technologiczne do przetwórstwa PU, poliuretan, poliuretanowa, pianka poliuretanowa, sztywne pianki poliuretanowe, elastomery poliuretanowe, systemy natryskowe, systemy natryskowe do uszczelniania, pianka elastyczna, pianka wygłuszająca, izolacje akustyczne, półsztywna pianka, płyty termoizolacyjne, plyty do izolacji dachow, płyty do izolacji dachów, termoizolacja piwnic, termoizolacja podłóg, termoizolacja ścian zewnętrznych, skuteczność izolacji, niepalny materiał izolacyjny, hydroizolacja dachu, pianki, poliuretany, elastyczna, izolacyjna, otuliny, tłoki, poliuretany, izolacja, otulina, płyty warstwowe, uszczelnianie, preizolacja, izolacje, ocieplanie, termoizolacja, termomodernizacja, elewacja, ściana, mur, fundament, wygłuszanie, posadzka przemysłowa, pur, izolacja, hydroizolacje, termoizolacja, remont dachu, renowacja dachu, uszczelnienie taras, docieplenie, termomodernizacja, pokrycia dachowe, elastomer, elastomery, systemy poliuretanowe, skuteczna termoizolacja, izolacja rurociągów i zbiorników, produkcja rur preizolowanych, izolacja drzwi, izolacja węzłów ciepłowniczych, ocieplanie magazynów, izolacja chłodni, natrysk pianek poliuretanowych, izolacja sufitów, izolacja zbiorników przemysłowych,
Login:
Hasło:
Oszczędność energii a ochrona środowiska.

Istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a zużyciem energii. Spalane surowce energetyczne dostarczają energii do ogrzewania, chłodzenia budynków, do przechowywania żywności, do transportu i procesów przemysłowych ale powodują też szybki wzrost emisji gazów cieplarnianych, wśród których CO2 stanowi ponad 80%, i wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. Państwa UE zobowiązały się w Protokole z Kyoto do znacznej redukcji emisji tych gazów. Ważną rolę może w tych ambitnych planach odegrać zastosowanie coraz lepszych izolacji termicznych. Jak szacują specjaliści w Europie budownictwo zużywa ok. 40 % całej produkowanej energii. Zastosowanie izolacji spowoduje zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery czy zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów do utylizacji. Każda gałąź przemysłu zużywa energię do wytwarzania dóbr i usług, dlatego też tańsza energia i zmniejszenie wykorzystania energii powoduje obniżenie cen dóbr konsumpcyjnych i z drugiej strony możliwe jest zaspokojenie rosnących potrzeb współczesnego społeczeństwa.