przetwórcy PUR, przetwórcy PIR, izolacje poliuretanowe PUR, izolacje poliuretanowe PIR, izolacje poliuretanowe, rynek termoizolacji budowlanych, izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje poliuretanowe dla budownictwa, technologie energooszczędne, poliuretan, piana poliuretanowa, pianka poliuretanowa, nowoczesne rozwiązania budowlane, produkcja poliuretanów, izolacja termiczna, bezpieczne stosowanie poliuretanów, ekologiczne poliuretany, oszczędzanie energii,odporność ogniowa, efektywność energetyczna poliuretanow, rozwiązania izolacyjne, izolacja, zwiazek sipur, związek sipur, Sipur, stowarzyszenie Sipur, Bayer, EcoTherm Polska,  Huntsman, Bachl, Kingspan Insulation, Polychem Systems, Prodex-System, Recticel Izolacje i Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, materiały izolacyjne, techniki izolacyjne, ocieplanie, termomodernizacja, chemia budowlana, izolacja termiczna, komponenty do produkcji poliuretanów, rozwiązania technologiczne do przetwórstwa PU, poliuretan, poliuretanowa, pianka poliuretanowa, sztywne pianki poliuretanowe, elastomery poliuretanowe, systemy natryskowe, systemy natryskowe do uszczelniania, pianka elastyczna, pianka wygłuszająca, izolacje akustyczne, półsztywna pianka, płyty termoizolacyjne, plyty do izolacji dachow, płyty do izolacji dachów, termoizolacja piwnic, termoizolacja podłóg, termoizolacja ścian zewnętrznych, skuteczność izolacji, niepalny materiał izolacyjny, hydroizolacja dachu, pianki, poliuretany, elastyczna, izolacyjna, otuliny, tłoki, poliuretany, izolacja, otulina, płyty warstwowe, uszczelnianie, preizolacja, izolacje, ocieplanie, termoizolacja, termomodernizacja, elewacja, ściana, mur, fundament, wygłuszanie, posadzka przemysłowa, pur, izolacja, hydroizolacje, termoizolacja, remont dachu, renowacja dachu, uszczelnienie taras, docieplenie, termomodernizacja, pokrycia dachowe, elastomer, elastomery, systemy poliuretanowe, skuteczna termoizolacja, izolacja rurociągów i zbiorników, produkcja rur preizolowanych, izolacja drzwi, izolacja węzłów ciepłowniczych, ocieplanie magazynów, izolacja chłodni, natrysk pianek poliuretanowych, izolacja sufitów, izolacja zbiorników przemysłowych,
Login:
Hasło:
Opis systemów natryskowych pianki poliuretanowej

Natryskowe pianki poliuretanowe to dwu-komponentowe systemy poliuretanowe (poliol i izocyjanian), formułowane w celu uzyskania pianek o strukturach:
 • zamkniętych komórek - sztywne pianki stanowiące izolacje termiczne
 • otwartych komórek - półsztywne pianki stanowiące izolacje akustyczne i termiczne
do aplikacji metodą „in-situ” (na miejscu budowy).

Komponenty pianek zamkniętokomórkowych zawierają autoryzowane ekologiczne środki spieniające (HFCs), które nie niszczą warstwy ozonowej Ziemi, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości izolacji termicznej na poziomie prawie dwukrotnie przewyższającym tradycyjne materiały izolacyjne.

Komponenty pianek otwartokomórkowych cechują się bardzo niską wagą posiadając doskonałe warunki tłumienia dźwięków uderzeniowych oraz fal akustycznych w zakresie częstotliwości słyszalnych. Izolacyjność termiczna jest na poziomie tradycyjnych materiałów izolacyjnych.

Systemy natryskowych pianek poliuretanowych powinny posiadać aktualne Atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz ważne Deklaracje Właściwości Użytkowych wydanych przez producentów systemów na podstawie badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną.

Opis komponentów
 • Komponent POLY: mieszanina polioli uzupełniona dodatkami (środki spieniające, uniepalniacze, katalizatory, stabilizatory oraz środki powierzchniowo czynne.
 • Komponent ISO: pMDI (diizocyjanian difenylometanu).
Typowe gęstości pianek zamkniętokomórkowych i ich zastosowanie

Przetwórstwo

Komponenty natryskowych pianek poliuretanowych są aplikowane poprzez natryskiwanie na izolowaną powierzchnię przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących w stosunku dozowania 1:1 (objętościowo). Wydajność urządzeń dozujących musi być dostosowana do wykonywanych prac. Aplikacje prowadzić można na przegrodach budowlanych, od wewnątrz oraz na zewnątrz pod warunkiem zabezpieczenia pianek przed oddziaływaniem promieni UV, odpowiednimi powłokami ochronnymi.

Zalety systemów natryskowych pianek poliuretanowych

 • Idealna bezspoinowa izolacja termiczna, akustyczna, wiatrochronna, przewiewochronna oraz wodochronna w przypadku pianek zamkniętokomórkowych.
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni niewymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami.
 • Skuteczna termo- i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
 • Dobra izolacja akustyczna podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze otwartych komórek pianki oraz bezzłączeniowej warstwie.
 • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe, tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.
Warunki aplikacji

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności do podłoża powierzchnia, na którą będzie aplikowany system natryskowej pianki poliuretanowej musi być wcześniej przygotowana. Powinna być czysta, sucha oraz wolna od kurzu i pyłu.

Jakość pianki uzależniona jest od poniższych czynników:
 • warunki atmosferyczne: temperatura oraz wilgotność otoczenia,
 • ustawienia maszyny dozującej: właściwa proporcja dozowania, temperatura i ciśnienie składników,
 • typ aplikacji: wertykalny, horyzontalny,
 • grubość jednej warstwy (zgodnie z informacją techniczną producenta).
Ogólne zasady

Producenci systemów natryskowych pianek poliuretanowych są zobowiązani do zamieszczania w kartach technicznych (SDS) następujących parametrów przetwórczych:
 • stosunek dozowania,
 • czasy reakcji (np. czas startu, żelowania i suchego lica),
 • rekomendowana temperatury grzania komponentów POLY i ISO,
 • zalecane warunki atmosferyczne przetwarzania komponentów,
 • okres przydatności komponentów,
 • zasady bezpiecznej pracy – karty charakterystyki (SDS).
Grubość jednej warstwy natryskowej jest optymalnie kontrolowana poprzez dobór odpowiedniej dyszy, szybkości aplikacji i powinna mieścić się w przedziale pomiędzy: 10 - 30 mm dla pianek zamkniętokomórkowych. Zalecana grubość warstwy dla systemów otwartokomórkowych powinna wynosić 20 – 200 mm w pojedynczym przejściu.

Należy pamiętać, że jakość pianki jest lepsza gdy kolejne warstwy aplikowane są w porównywalnej grubości. Jedna warstwa nigdy nie powinna przekraczać grubości 30 mm z uwagi na problemy wydzielania ciepła podczas reakcji spieniania dla pianek zamkniętokomórkowych.