przetwórcy PUR, przetwórcy PIR, izolacje poliuretanowe PUR, izolacje poliuretanowe PIR, izolacje poliuretanowe, rynek termoizolacji budowlanych, izolacje budowlane, izolacje techniczne, izolacje poliuretanowe dla budownictwa, technologie energooszczędne, poliuretan, piana poliuretanowa, pianka poliuretanowa, nowoczesne rozwiązania budowlane, produkcja poliuretanów, izolacja termiczna, bezpieczne stosowanie poliuretanów, ekologiczne poliuretany, oszczędzanie energii,odporność ogniowa, efektywność energetyczna poliuretanow, rozwiązania izolacyjne, izolacja, zwiazek sipur, związek sipur, Sipur, stowarzyszenie Sipur, Bayer, EcoTherm Polska,  Huntsman, Bachl, Kingspan Insulation, Polychem Systems, Prodex-System, Recticel Izolacje i Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, materiały izolacyjne, techniki izolacyjne, ocieplanie, termomodernizacja, chemia budowlana, izolacja termiczna, komponenty do produkcji poliuretanów, rozwiązania technologiczne do przetwórstwa PU, poliuretan, poliuretanowa, pianka poliuretanowa, sztywne pianki poliuretanowe, elastomery poliuretanowe, systemy natryskowe, systemy natryskowe do uszczelniania, pianka elastyczna, pianka wygłuszająca, izolacje akustyczne, półsztywna pianka, płyty termoizolacyjne, plyty do izolacji dachow, płyty do izolacji dachów, termoizolacja piwnic, termoizolacja podłóg, termoizolacja ścian zewnętrznych, skuteczność izolacji, niepalny materiał izolacyjny, hydroizolacja dachu, pianki, poliuretany, elastyczna, izolacyjna, otuliny, tłoki, poliuretany, izolacja, otulina, płyty warstwowe, uszczelnianie, preizolacja, izolacje, ocieplanie, termoizolacja, termomodernizacja, elewacja, ściana, mur, fundament, wygłuszanie, posadzka przemysłowa, pur, izolacja, hydroizolacje, termoizolacja, remont dachu, renowacja dachu, uszczelnienie taras, docieplenie, termomodernizacja, pokrycia dachowe, elastomer, elastomery, systemy poliuretanowe, skuteczna termoizolacja, izolacja rurociągów i zbiorników, produkcja rur preizolowanych, izolacja drzwi, izolacja węzłów ciepłowniczych, ocieplanie magazynów, izolacja chłodni, natrysk pianek poliuretanowych, izolacja sufitów, izolacja zbiorników przemysłowych,
Login:
Hasło:

PU EUROPE O POLIURETANIE 

 

Obciążenia powtarzalne na dachach płaskich - wymagania stawiane warstwie izolacji (Informator nr 3 PU Europe)

Dach płaski jest często wystawiany na dynamiczne obciążenia mechaniczne np. w postaci ruchu pieszych lub małych pojazdów poruszających się po dachu podczas jego budowy, konserwacji lub czynności związanych z bieżącym utrzymaniem. Coraz częstsze montowanie systemów solarnych na dachach płaskich prowadzi do zwiększonego ruchu pieszych, podczas gdy obciążenie wiatrem działające na zainstalowane elementy solarne może tworzyć dodatkowe obciążenia mechaniczne. W konsekwencji, coraz więcej uwagi poświęca się przypadkom większych odkształceń występujących na dachach płaskich z powodu uszkodzonej izolacji. Jest to spowodowane głównie kosztami napraw uszkodzonych warstw izolacji cieplnej i hydroizolacji oraz związanymi z tym kwestiami odpowiedzialności. Obciążenia powtarzalne mogą być przyczyną zmniejszenia wytrzymałości na ściskanie oraz większej deformacji warstwy izolacyjnej. Deklarowanie wytrzymałości na ściskanie samego produktu izolacyjnego w niektórych przypadkach może więc być niewystarczające. Jest coraz więcej dowodów potwierdzających, że potrzebna jest nowa Europejska metoda badawcza dla cyklicznych obciążeń ściskających produktów izolacyjnych.

Broszura dostępna dla członków SIPUR przedstawia taką właśnie metodę oraz określa uproszczone badanie obciążeń powtarzalnych w celu znakowania CE. Zarówno wyniki doświadczalne jak i badawcze wskazują, że deklarowana wytrzymałość na ściskanie/naprężenie ściskające przy 2% odkształceniu w celu znakowania CE produktów izolacyjnych powinny pozwolić na bezpieczne projektowanie dachów płaskich narażonych na obciążenia powtarzalne.

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu zaktualizowane i uzupełnione materiały Dzisiejsze rozwiązanie dla potrzeb jutra opracowane pod egidą PU-Europe, międzynarodowej organizacji zrzeszającej narodowe organizacje integrujące producentów i przetwórców izolacji poliuretanowych a także producentów i przetwórców izolacji poliuretanowych, której SIPUR jest członkiem.

- Korzyści z izolacji poliuretanowej.

- Zastosowania izolacji poliuretanowej.

oraz broszurę

- Rozwój zrównoważony

 

FAKTY O POLIURETANIE

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami PU Europe o poliuretanie

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) (Informator nr 17)

Trwałość wyrobów izolacyjnych z poliuretanu (Informator nr 16)

Środowiskowa i ekonomiczna analiza cyklu życia izolacji poliuretanowej w budynkach o małym zapotrzebowaniu na energię (Informator nr 15)

 

BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE

Przedstawiamy broszurę "PU i budynki o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię" przedstawiającą trendy w budownictwie energooszczędnym w Europie oraz przykłady zastosowań izolacji poliuretanowych.

 

 

NATRYK POLIURETANU - OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawców natrysku pianki poliuretanowej serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gospodarki produktami dla natryskowej pianki poliuretanowej opracowaną przez ekspertów PU Europe.